De term kibbelkabinet duikt volgens het krantenarchief GoPress voor het eerst op in DS Weekblad van 31 januari, in een artikel van Marc Reynebeau. De alliteratie bekt lekker, en door de aanhoudende stroom van meningsverschillen, botsingen en gevallen van miscommunicatie blijft het woord opduiken. Net zoals de regering-Di Rupo niet afgeraakte van de door N-VA gelanceerde term 'door Franstaligen gedomineerde belastingregering'.

Een overzicht.

Gerommel na de wittebroodsweken

Erik Meynen
© Erik Meynen

Na de wittebroodsweken van de centrumrechtse regering-Michel, start het gerommel binnen de coalitie op 15 december 2014. De herfst is heet geweest, en tijdens de algemene staking gaat het land plat. Dat is vooral moeilijk voor CD&V, 'het sociale gelaat van de regering', dat het niet kan maken om de christelijke vakbond ACV meteen af te vallen. Bij N-VA en Open VLD heeft men minder begrip voor de stakers.

18 december: CD&V op de bagagedrager

Vier dagen later laat N-VA-voorzitter Bart De Wever optekenen dat CD&V 'niet meefietst'. Een dodelijk zinnetje dat de collega's van Le Vif optekenden op een partijmeeting in Antwerpen. In een wielermetafoor verwijt burgemeester van Antwerpen de christendemocraten op het wiel te leunen, terwijl de coalitie vaart tracht te maken. 'Veel geluk aan wie ons laat vallen', zegt De Wever.

Veel van de wrijvingen tussen CD&V en N-VA hebben te maken met de taks shift. Die staat in het regeerakkoord, maar wat die precies moet inhouden is onduidelijk. Het is te zeggen. Kris Peeters weet het wel, en werkt daarmee de coalitiepartners op de zenuwen. De volgende dag zegt de minister van Werk 'dat een vermogenswinstbelasting er moet komen in het kader van de taks shift.'

Erik Meynen
© Erik Meynen

Taks shift en getoeter

Vanaf dan komt de discussie over de taks shift op kruissnelheid. De CD&V wil de taks shift aan de begrotingscontrole koppelen, de andere partijen zien dat niet zitten omdat de begrotingscontrole al moeilijk genoeg zal zijn. Ondanks de moeilijke gesprekken, lijkt samen met de kerstperiode ook de rust even weer te keren.

7 januari: Focus op terreurdreiging

Net na de kerstvakantie schudden de aanslag op Charlie Hebdo in Parijs de hele actualiteit door elkaar. Ook hier komt de focus op de terreurdreiging te liggen.

Ondertussen zijn in het hele land para's in het straatbeeld te zien. Oorzaak is de terreurdreiging, die na de verijdelde aanslagen in Verviers, verscherpt is.

22 januari: Van Overtveldt twijfelt aan ECB-bazooka

Twee weken later beslist de Europese Centrale Bank (ECB) om 1.100 miljard euro in de Europece economie te pompen. Op zondag zit minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) in De Zevende Dag om zijn twijfels te uiten over de 'bazooka' van ECB-voorzitter Mario Draghi. Dat Van Overtveldt eerder een aanhanger van de Duitse lijn van Wolfgang Schauble is, is geen verrassing. 'Hoe gaan die miljarden de groei aanzwengelen? Dat zie ik niet hoor', aldus Van Overtveldt.

Toch beoordeelt CD&V de uitspraken van de Financiënminister als ongepast. Van Overtveldt benadrukt dat het niet zijn bedoeling is om kritiek te leveren op de besluitvorming.

24 januari: Kris Peeters shopt tussen de para's

Sinds de verscherpte terreurdreigein zijn er op verschillende plaatsen para's ingezet.Kris Peeters ziet de para's liever niet in het straatbeeld, en om dat te bewijzen gaat hij met zijn echtgenote winkelen in Antwperpen. Op zich is daar niets mis mee, alleen valt het op dat ook de voltallige pers die dag op de Meir loopt. Burgemeester Bart De Wever is not amused.

Klein detail: een dag eerder was uitgelekt dat vanop het kabinet van Kris Peeters een mail was gestuurd naar de leden om hen op te roepen om op sociale media ongenoegen te uiten over de aanwezigheid van de para's in Antwerpen. 'Een ludieke actie', aldus Peeters. Bart De Wever is - again - not amused.

Erik Meynen
© Erik Meynen

Een dag na de wandeling van Peeters draait de discussie weer in de richting van het cijferwerk. Op 25 januari verklaart minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) in een interview in De Zevende Dag dat 'het getoeter in de media moet stoppen'. Het is een niet mis te verstane uitval aan het adres van CD&V-voorzitter Wouter Beke. 'Extra besparen, dat ligt moeilijk', zei Beke in De Tijd. Het zijn de eerste signalen dat de begrotingscontrole in maart geen gemakkelijke oefening zal worden.

Zuhal Demir versus Kris Peeters: 'Iron Lady' tegen 'sociaal gelaat'

28 januari: N-VA heeft kritiek op het sociaal overleg

In de commissie werk komt het tot een aanvaring tussen kamerlid Zuhal Demir (N-VA) en minister van Werk Kris Peeters (CD&V). Demir uit er scherpe kritiek over de gang van zaken bij het sociaal overleg. 'De sociale partners respecteren het algemeen belang beter dan bepaalde partijen en parlementsleden', werpt de woordvoerder van Peeters haar voor de voeten.

Het is niet de eerste keer dat het tot een aanvaring komt tussen Peeters en Demir. Zij legt hem ook in de Kamer meermaals het vuur aan de schenen.

GAL
© GAL

Het sociaal overleg maakt het voor de regering niet gemakkelijker om te besturen. Vooral N-VA en Open VLD zijn koele minnaars, en laten dat geregeld merken. Premier Charles Michel (MR) en de CD&V van Kris Peeters hebben er dan weer alle belang bij dat het sociaal overleg wel slaagt. Voor de sociale vrede, maar ook omwille van de grote symboolwaarde.

4 februari: Werklozen prikkelen

Nadat op 3 februari CD&V elkaar profileringsdrang verwijten na een lek over de nieuwe adoptieregels, is er een dag later weer onenigheid tussen Zuhal Demir en Kris Peeters. Demir lanceert nog maar eens het voorstel om de werkloosheidsuitkeringen te beperken in de tijd. Als minister van Werk wil Peeters gewoon het regeerakkoord uitvoeren.

Erik Meynen
© Erik Meynen

Bovendien is de manier waarop Demir haar eis in De Tijd formuleert, nogal fors. 'We moeten met extra hervormingen werklozen prikkelen om een baan te zoeken. Als ze merken dat ze de rekeningen niet langer kunnen betalen, zullen ze harder hun best doen. Daarom is het zo'n goed idee de werkloosheidsuitkeringen te beperken in de tijd', stelt Demir. 'Een gijzeling van de werklozen om de vermogenden niet te moeten treffen, concludeert het ACV.

6 februari: Peeters in de bres voor Arco-coöperanten

Op zes februari laat Kris Peeters zich ontvallen dat hij snel uitsluitsel wil voor de gedupeerde Arco-coöperanten. Dat dossier ligt gevoelig bij de christendemocraten vanwege de verbondenheid met de christelijke zuil. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt toont weinig haast, en wil eerst het oordeel van Europa afwachten.

Ballonnetjes in de media in plaats van in de schoot van de regering

8 februari: Discussie over btw-verhoging

In het daaropvolgende weekend lanceert Johan Van Overtveldt in De Tijd het idee om de btw te verhogen. Dat zou kunnen gebeuren in het kader van de geplande taks shift. Kris Peeters is het daar niet mee eens. 'Dat zijn zaken om te bespreken in de schoot van de regering', merkt Peeters op, om er snerend aan toe te voegen dat 'het niet verstandig is om ballonnetjes op te laten in de media'.

Karl
© Karl

Diezelfde dag nog duikt een opiniestuk uit 2012 van Johan Van Overtveldt op van toen hij nog hoofdredacteur van Trends was, en waarin hij de mogelijke kwalijke gevolgen van een btw-verhoging onder de loep neemt.

Het blijft voor CD&V moeilijk. Als 'sociaal gelaat van de regering' zien ze de taks shift als een instrument om een 'linkse trofee' binnen te halen. Maar in elk gesprek herhalen de N-VA'ers de prioriteiten. De lasten op arbeid moeten naar omlaag, en daartegenover staat een verschuiving in de richting van consumptie, vervuiling en vermogen.

26 februari: Indexsprong voor huurprijzen?

Na een week van relatieve kalmte ontstaat op Vlaams niveau plots discussie over de huurprijzen. Moeten die in de index? Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans vindt van wel. De CD&V en de vakbonden vinden van niet. Maar het blijft onduidelijk wie nu precies verantwoordelijk is voor de materie, na de zesde staatshervorming.

Mallemolen over mantelzorg

Orakel van Knack.be
© Orakel van Knack.be

Nog op het Vlaams niveau laat minister van Onderwijs Hilde Crevits(CD&V) dezelfde week weten dat ze de verplichte taaltesten voor proffen wil afschaffen. N-VA is het daar niet mee eens.

21 februari: Een week lang welles-nietes

Na deze twee kleinere incidenten neemt op 21 februari de fameuze mantelzorg-discussie een aanvang. In de zoektocht naar extra besparingen zou de regering beslist hebben om de uitkering te schrappen van mensen die werkloos zijn, maar thuis blijven om te zorgen voor een ziek familielid. Iets dat Kris 'sociaal gelaat' Peeters niet kan laten gebeuren.

Na de crisiscommunicatie lijkt het incident gesloten, tot Jan Jambon in De Zevende Dag laat weten dat CD&V dat voorstel zélf op de onderhandelingstafel heeft gelegd. Wouter Beke en Kris Peeters reageren als door een wesp gestoken via Twitter.

28 februari: Stellingname over de begrotingscontrole

Erik Meynen
© Erik Meynen

In aanloop naar de begrotingscontrole laat CD&V-fractieleider in de Kamer Servais Verherstraeten tussendoor voor de eerste keer verstaan dat CD&V niet van plan is om nog extra te gaan besparen in de sociale zekerheid. 'We staan af en toe op de linkse pedaal, maar niet op de rem', klinkt het in een interview met Knack.be.

Op Vlaams niveau zit de meerderheid wat in de knoop met het onderzoek van het Minderhedenforum waaruit blijkt dat in de sector van de dienstencheques vaak gediscrimineeerd wordt. Pijnlijk, omdat dat jobs zijn die gesubsideerd worden door de Vlaamse overheid. De N-VA ziet alvast geen heil in zogenaamde mystery calls.

Erik Meynen
© Erik Meynen

In de hele heisa op het federaal niveau blijft Open VLD tot dan opvallend afwezig. Jan De Meulemeester van VTM Nieuws schrijft in zijn wekelijkse column op Knack.be dat de partij zich mogelijk wat kalm houdt, om tijdens de begrotingscontrole haar slag te slaan. Dat is niet zonder gevaar echter, meent de Wetstraat-journalist.

1 maart: 'Kris Peeters is geen ruziestoker'

CD&V-voorzitter Wouter Beke vertelt in het VTM Nieuws op 1 maart dat hij het niet eens is met het beeld van Kris Peeters als een ruziestoker.

Orakel van Knack.be
© Orakel van Knack.be

In hetzelfde interview plaatst Beke een aantal vraagtekens bij Uplace. Het is de start van alweer een reeks van reacties op het belevingscentrum dat de flamboyante ondernemer Bart Verhaeghe wil bouwen in de schaduw van het viaduct van Vilvoorde. Vooral N-VA-fractieleider in het Vlaams Parlement Matthias Diependaele ontpopt zich eens te meer als de meest vurige pleitbezorger van het project. Op Vlaams niveau lijkt daardoor een nieuwe breuklijn in de maak over het megacomplex.

Brugpensioen als twistappel

Ondertussen rijden de sociale partners in alle stilte in de richting van een akkoord over het brugpensioen. Kort samengevat komt het erop neer dat zowel vakbonden en werkgevers de geplande wijzigingen aan het SWT-stelsel neutraliseren. Beide partijen zijn het erover eens dat de arbeidsmarkt momenteel gewoon niet aan al de oudere werkzoekenden een job te bieden.

Open VLD en N-VA zijn niet meteen laaiend enthousiast.

6 maart: Aangepaste beschikbaarheid

Erik Meynen
© Erik Meynen

De regering moet zich nog over het akkoord buigen en tovert de term 'aangepaste beschikbaarheid' uit haar hoed. Het voorstel van de regering is onder impuls van Open VLD en N-VA sterker dan wat de sociale partners overeen kwamen. De bonden kondigen acties aan.

In datzelfde weekend blikt Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten vooruit op de begrotingscontrole. Ze herhaalt het pleidooi voor minder belastingen, een taks shift kan alleen maar als die rechtvaardig is. Over de sfeer in de regering is ze kort in een interview met Knack.be: 'Dit is een liberale regering, het is logisch dat dat niet voor iedereen even gemakkelijk is.'

7 maart: Lood in de schoenen

Erik Meynen
© Erik Meynen

In De Morgen lijkt Bart De Wever oppositie te voeren tegen Kris Peeters. 'De CD&V legt de regering lood in de schoenen', klinkt het daar. Dat Peeters op de Meir kwam shoppen met de journalisten in zijn voetspoor, zit de Antwerpse burgemeester duidelijk nog altijd hoog.

Een dag later schrijft parlementslid Eric Van Rompuy (CD&V) op zijn blog dat hij van dat soort chantage niet onder de indruk is. Een paar dagen later bijt ook Kris Peeters nog eens van zich stevig van zich af.

Bij de Vlaamse socialisten, die ondertussen bezig zijn met de aanloop naar de voorzittersverkiezingen, valt te horen dat het moeilijk oppositie voeren is tegen deze regering... 'omdat de regering onderling al zo veel ruzie maakt'.

Erik Meynen
© Erik Meynen

Racismerel stelt tegenstellingen op scherp

De rest van de maand maart kondigt zich wat rustiger aan, al veroorzaakt de nakende begrotingscontrole wel gespannen zenuwen.

23 maart: 'Nog geen enkele Aziaat ontmoet die zich slachtoffer voelt'

Hoewel het geen discussie over het cijferwerk is, dropt N-VA-voorzitter Bart De Wever een bommetje in het politieke landschap wanneer hij in Terzake beweert dat racisme een relatief probleem is, en nogal hard uithaalt naar de Marokkaanse gemeenschap. 'Vooral de berber-gemeenschap is erg gesloten. Onze afwijzing komt ergens vandaan', stelt De Wever.

Zaza
© Zaza

24 en 25 maart: De Wever staat alleen

Samen met de oppositie laten ook alle meerderheidspartijen weten dat ze niet akkoord gaan met de uitspraken van De Wever. 'Een politicus moet altijd aan de kant staan van de slachtoffers', stelt Open VLD-fractieleider Bart Somers in het Vlaams Parlement, waar ook CD&V het heeft over 'polariserende uitspraken'.

Een dag later voltrekt zich ongeveer hetzelfde in de Kamer. Alle partijen nemen er afstand van de uitspraken van De Wever. Toch wordt hier en daar opgemerkt dat De Wever in het bewuste interview niet veel meer deed dan het N-VA-standpunt over asiel en migratie nog eens herhalen.

26 maart: Mystery calls

CD&V speelt het spel geniepig door toevallig op hetzelfde moment een voorstel te lanceren om de problematiek te lijft te gaan met zogenaamde 'mystery calls'. Het komt-opnieuw-Het komt-opnieuw- tot een aanvaring tussen Zuhal Demir en Kris Peeters. . Peeters zou voor zijn beurt gesproken hebben door het voorstel aan te kondigen in De Ochtend op Radio 1.

Orakel van Knack.be , Het Orakel van Knack.be
Orakel van Knack.be © Het Orakel van Knack.be

Het is een opvallend verschil met de racismerel rond Theo Francken in het begin van de regeerperiode. Nu vinden alle coalitiepartners elkaar bijna blindelings in de afwijzing van De Wevers uitspraken. De Wever staat met zijn standpunt helemaal alleen, maar het is niet duidelijk in hoeverre dit gevolgen zal hebben.

29 maart: Vlotte begrotingscontrole

Een opsteker voor de regering-Michel. Na maandenlang brandjes te moeten blussen, blijkt de begrotingscontrole gepaard te gaan met enkele meevallers.

Hoe het dan verder moet met de tax shift is op dat moment niet duidelijk. Michel laat hier verstaan dat hij er voor de zomer werk van wil maken, maar of dat er van zal komen is helemaal niet zeker.

14 mei: Elke partij zijn eigen tax shift

Waar de tax shit eerst nog een instrument leek voor een rechtvaardigere fiscaliteit, blijken Open VLD en N-VA die nu te willen invullen als een algemene lastenverlaging. De hele maand mei laten politici van alle partijen ballonnetjes op over wat er nu wel en niet kan binnen de tax shift.

Hier en daar steekt al de vrees de kop op dat de berg een muis zal baren.

20 mei: Missie naar Japan veroorzaakt verwarring

De belofte van de regering dat de communautaire dossiers voor vijf jaar in de koelkast gaan wordt redelijk goed nageleefd, buiten hier en daar een opmerking vanuit N-VA-hoek dat de zesde staatshervorming niet die van hen is.

Tot in het Vlaams parlement Liesbeth Homans een bommetje dropt door te stellen dat de economische missie van Charles Michel en Kris Peeters naar Japan 'een bevoegdheidsovertreding is om u tegen te zeggen'.

Michel reageert als door een wesp gestoken, en noemt de bewering 'van de pot gerukt'.

23 mei: Tax shift na de zomer?

Dat is de grote vraag. Een goed doorgevoerde tax shift kan voor Michel een bekroning zijn van zijn beleid. Maar voorlopig lijkt het erop dat het water tussen de verschillende regeringen nog redelijk diep is.

Of het dan opnieuw bij kibbelen zal blijven, of dat de strijd hard tegen hard wordt gespeeld, zal nog moeten blijken.

9 juni: Waar vult Pieter De Crem zijn dagen mee?

In de tweede week van juni gaat Bart De Wever naar New York voor een veiligheidstop. Dat doet hij niet alleen. In zijn spoor volgt een verzameling journalisten, tegen wie hij op een bepaald moment de vraag stelt: 'Waar vult Pieter De Crem zijn dagen eigenlijk mee?'

De Crem is staatssecretaris voor Buitenlandse Handel. Dat is een vrij onzichtbare bevoegdheid, en vooral ook: het gevolg van het feit dat hij niet genegeerd kon worden bij het verdelen van de postjes. In april stelde Le Vif zich al eens dezelfde vraag als De Wever. De titel was toen: 'Is Pieter De Crem de meest nutteloze minister van België?'

De Crem zelf ligt niet wakker van de heisa: 'Ik laat het niet aan mijn hart komen', zegt hij in Terzake.

De sneer van De Wever is opvallend, want de N-VA zat mee aan tafel toen de bevoegdheden werden verdeeld, en heeft de positie van De Crem zelf mee goed gekeurd. Het incident eindigt met Bart De Wever die -nog steeds vanuit New York- wat gas terug neemt. 'Ik heb gewoon eerlijk geantoord op een aantal kritische vragen over het Belgisch federalisme.'

18 juni: Wie is de marionet van wie in de Vlaamse regering?

Op Vlaams niveau gaat gaat het hoffelijk en openbaar gekibbel plots over in een niet al te sympathiek onderwatersteekspel.

Eerst is er Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) die aankondigt dat elk huis een mobiliteitsscore moet krijgen, om aan te tonen hoe bereikbaar een woning is. Het idee wordt door N-VA en Open VLD meteen afgeserveerd als nodeloos en betuttelend.

Twee dagen later: 'Binnen de Vlaamse regering is het vooral N-VA die de milieudossiers erdoor krijgt. Joke Schauvliege is de marionet van de Boerenbond', zegt een N-VA'er in Het Nieuwsblad. Dat die dat anoniem doet, valt bij CD&V niet in goede aarde.

'De laaghartige aanvallen en de slagen onder de gordel moeten stoppen', vindt Wouter Beke, die als voorzitter zijn ministers verdedigt. 'N-VA is van polariseren haar handelsmerk aan het maken.'

Een dag later vertelt een CD&V'er in De Tijd 'dat Liesbeth Homans soms vergeet dat ze in de regering zit, niet in een sociale woonwijk'. Bij de N-VA vinden ze dat 'een slag onder de gordel'.

Michel Verschueren -toch een soort van cartoonist met woorden- probeert op Twitter de zaken in perspectief te plaatsen.

En minister-president Geert Bourgeois vindt ook dat het genoeg geweest is, en maakt dat duidelijk met deze tweet.

Orakel van Knack.be
© Orakel van Knack.be

23 juli, akkoord over de taxshift

Premier Charles Michel doet in juli wat niemand had zien aankomen. Op een geheime locatie bokst hij samen met de regering een akkoord in elkaar over de taxshift en de begroting. Daarop volgt een persconferentie waarop de hele regering doodvermoeid zit te glimmen van trots.

Maar de persconferentie is nog niet goed en wel afgelopen of op Newsmonkey staat al meteen 'de horrorlijst van Kris'. In het artikel wordt uitgelegd hoe CD&V de kans op een vermogenstaks verspeelde. Als illustratie: een overzicht van de eisen die Kris Peeters tijdens de onderhandelingen op tafel zou hebben gelegd. 'Een pure PS-lijst.'

Voor de liberalen en N-VA komt het niet slecht uit dat 'het sociale gelaat van de regering niet veel heeft kunnen binnenhalen'. Het is ook tekenend voor de relatie tussen Peeters en Alexander De Croo. Zij zouden elkaar ook op persoonlijk vlak niet liggen.

22 augustus: 'Soms denk ik dat ze mij willen breken'

Kris Peeters komt nog eens op de affaire terug in een interview met Le Soir. Daarin haalt hij hard uit naar Alexander De Croo. 'Ik heb ook een horrorlijst van N-VA en Open VLD', verzucht Peeters. 'Soms denk ik dat ze mij willen breken.'

'Het vertrouwen herstellen zal bloed, zweet en tranen kosten', klinkt het op dat moment bij CD&V. Op dat moment zou de premier zijn tussengekomen om de brokken te lijmen.

11 september: 'Situatie Maximiliaanpark is gevolg van xenofobe beleid van N-VA'

In september wordt het voor de Belgische staat heel moeilijk om alle kandidaat-asielzoekers op te vangen. Daardoor staat een tijdlang een tentenkamp in het Maximiliaanpark in Brussel, vlak voor de gebouwen van de dienst vreemdelingenzaken. De mensen in het kamp vinden niet meteen de weg naar de preopvang, waardoor Theo Francken zich even laat gaan met een tweet over 'een knus tentenkampje'. Daar komt heel wat krtitiek op.

Orakel Knack.be, Orakel
Orakel Knack.be © Orakel

De situatie veroorzaakt spanningen tussen Theo Francken en de burgemeester van Brussel, Yvan Mayeur. De twee schieten met scherp op elkaar in interviews. Mayeur noemt de situatie in het Maximiliaanpark voor de Dienst Vreemdelingenzaken het gevolg 'van een uiterst rechts en xenoboob beleid, gestuurd vanuit Antwerpen.'

21 september: 'Grenzen sociale zekerheid nog niet bereikt'

In volle opvangcrisis lanceert federaal parlementslid Sarah Smeyers het voorstel om mensen pas kindergeld toe te kennen als ze vier jaar in België wonen. Kris Peeters (CD&V) laat tijdens een openingscollege aan de universiteit van Hasselt droogweg weten dat de 'grenzen van de sociale zekerheid nog niet bereikt zijn.'

22 September: 'Conventie van Genève aanpassen'

Nauwelijks een dag later lanceert Bart De Wever tijdens het openingscollege politicologie aan de UGent het idee om de Conventie van Genève aan te passen. Hoewel het een ingreep is die vanuit België of Vlaanderen nogal moeilijk te forceren valt, is dat volgens De Wever het antwoord op de vluchtelingencrisis.

Zowel Open VLD en CD&V zijn kritisch voor het voorstel van de N-VA-voorzitter.

De VRT plaatst die dag ook een videofragment online uit 2012. Daarin is Bart De Wever te zien in een debat met Filip Dewinter (Vlaams Belang). In de discussie verdedigt Bart De Wever de Conventie van Genève.

22 oktober: Joke Schauvliege boos op Wouter Deprez

Vlaams minister van Milieu Joke Schauvliege krijgt het dit najaar lastig met het dossier-Essers. Dat is een transportbedrijf dat wil uitbreiden, en daarvoor zou een bos moeten sneuvelen. Maar dat is buiten cabaretier Wouer Deprez gerekend. Die heeft het dossier bestudeerd, en slaagt erin om Schauvliege het vuur aan de schenen te leggen. Bij elk interview lijkt Schauvliege zich dieper in nesten te werken, terwijl Deprez alsmaar meer de wind in de zeilen krijgt. Toch laten zowel de CD&V als de Vlaamse regering laten haar niet vallen, maar op veel steun moet ze ook niet rekenen. Bovendien lijkt het niet te boteren met een aantal parlementsleden van N-VA, die haar omschrijven als 'marionet van de boerenbond'.

24 oktober: 'Turteltaks is schuld van socialisten'

Het Orakel van Knack.be, Het Orakel van Knack.be
Het Orakel van Knack.be © Het Orakel van Knack.be

Niet echt gekibbel binnen de meerderheid, wel Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom die spitsroeden moet lopen voor de zogenoemde Turteltaks. Deze alliteratie is meteen goed op weg om woord van het jaar te worden in Vlaanderen. Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom (Open Vld) haalt in een interview in de Morgen uit naar Freya Van den Bossche (SP.A): "Ze heeft haar job niet gedaan." Vorige week werd een nieuwe energieheffing, de 'Turteltaks' aangekondigd. Maar "we betalen allemaal de rekening voor de electorale strategie van Van den Bossche en haar partij", aldus de minister.

22 november: 'CD&V wil Van Overtveldt treffen'

In november komt er heel wat kritiek op de taxshift. De vraag blijft of die nu wel volledig gefinancierd is. Volgens Johan Van Overtveldt is dat zeker het geval.Volgens Eric Van Rompuy (CD&V) is dat niet het geval. Volgens het Kamerlid zit er een gat van 3 miljard in.

Bij de N-VA vermoedt men achter de kritiek een beschadigingsoperatie. 'Hij wordt uitgestuurd om Johan Van Overtveldtte beschadigen. Ik ken het spel en ik ken die partij een beetje', zegt Pol Van den Driessche in een interview met De Zondag. Van Den Driessche was van 2007 tot 2010 lid van CD&V.

30 november: Klimaatconferentie Parijs gaat van start. Belgen raken het niet eens

In de aanloop naar de Klimaatconferentie in Parijs raken de Belgische regeringen het niet eens over een klimaatakkoord voor ons land. Op Vlaams niveau de bevoegdheid van Joke Schauvliege, maar volgens de N-VA zou zij te veel hebben toegegeven aan Brussel en Wallonië, waardoor het akkoord op de valreep nog heronderhandeld moest worden.

Fred
© Fred

3 december: Uplace, maar niet met volle goesting

Orakel van Knack.be , Orakel van Knack.be
Orakel van Knack.be © Orakel van Knack.be

Op Vlaams niveau zet de Vlaamse regering het licht op groen voor Uplace. Parlementsleden van alle meerdeheidspartijen drukken hun afschuw uit voor het project, niet toevallig omdat ze als inwoners of burgemeesters van gemeenten of steden in de buurt van Machelen betrokken partij zijn. Een vreemde situatie: de Vlaamse regering verdedigt het project, maar binnen de partijen wordt luidop gedroomd van een vernietiging van de beslissing door de Raad Van State. Of Uplace er komt, het is nog altijd geen uitgemaakte zaak, zo lijkt het nu.

12 december: 'Het gekibbel wordt minder'

'Ondanks de moeilijke start heb ik de indruk dat deze regering er altijd in slaagt om voor moeilijke dossiers oplossingen te vinden', stelt Charles Michel in Het Nieuwsblad. 'En ik stel vast dat we daar steeds sterker uit komen.'

Na de wittebroodsweken van de centrumrechtse regering-Michel, start het gerommel binnen de coalitie op 15 december 2014. De herfst is heet geweest, en tijdens de algemene staking gaat het land plat. Dat is vooral moeilijk voor CD&V, 'het sociale gelaat van de regering', dat het niet kan maken om de christelijke vakbond ACV meteen af te vallen. Bij N-VA en Open VLD heeft men minder begrip voor de stakers.Vier dagen later laat N-VA-voorzitter Bart De Wever optekenen dat CD&V 'niet meefietst'. Een dodelijk zinnetje dat de collega's van Le Vif optekenden op een partijmeeting in Antwerpen. In een wielermetafoor verwijt burgemeester van Antwerpen de christendemocraten op het wiel te leunen, terwijl de coalitie vaart tracht te maken. 'Veel geluk aan wie ons laat vallen', zegt De Wever.Veel van de wrijvingen tussen CD&V en N-VA hebben te maken met de taks shift. Die staat in het regeerakkoord, maar wat die precies moet inhouden is onduidelijk. Het is te zeggen. Kris Peeters weet het wel, en werkt daarmee de coalitiepartners op de zenuwen. De volgende dag zegt de minister van Werk 'dat een vermogenswinstbelasting er moet komen in het kader van de taks shift.'Vanaf dan komt de discussie over de taks shift op kruissnelheid. De CD&V wil de taks shift aan de begrotingscontrole koppelen, de andere partijen zien dat niet zitten omdat de begrotingscontrole al moeilijk genoeg zal zijn. Ondanks de moeilijke gesprekken, lijkt samen met de kerstperiode ook de rust even weer te keren.Net na de kerstvakantie schudden de aanslag op Charlie Hebdo in Parijs de hele actualiteit door elkaar. Ook hier komt de focus op de terreurdreiging te liggen.Ondertussen zijn in het hele land para's in het straatbeeld te zien. Oorzaak is de terreurdreiging, die na de verijdelde aanslagen in Verviers, verscherpt is.Twee weken later beslist de Europese Centrale Bank (ECB) om 1.100 miljard euro in de Europece economie te pompen. Op zondag zit minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) in De Zevende Dag om zijn twijfels te uiten over de 'bazooka' van ECB-voorzitter Mario Draghi. Dat Van Overtveldt eerder een aanhanger van de Duitse lijn van Wolfgang Schauble is, is geen verrassing. 'Hoe gaan die miljarden de groei aanzwengelen? Dat zie ik niet hoor', aldus Van Overtveldt.Toch beoordeelt CD&V de uitspraken van de Financiënminister als ongepast. Van Overtveldt benadrukt dat het niet zijn bedoeling is om kritiek te leveren op de besluitvorming.Sinds de verscherpte terreurdreigein zijn er op verschillende plaatsen para's ingezet.Kris Peeters ziet de para's liever niet in het straatbeeld, en om dat te bewijzen gaat hij met zijn echtgenote winkelen in Antwperpen. Op zich is daar niets mis mee, alleen valt het op dat ook de voltallige pers die dag op de Meir loopt. Burgemeester Bart De Wever is not amused.Klein detail: een dag eerder was uitgelekt dat vanop het kabinet van Kris Peeters een mail was gestuurd naar de leden om hen op te roepen om op sociale media ongenoegen te uiten over de aanwezigheid van de para's in Antwerpen. 'Een ludieke actie', aldus Peeters. Bart De Wever is - again - not amused.Een dag na de wandeling van Peeters draait de discussie weer in de richting van het cijferwerk. Op 25 januari verklaart minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) in een interview in De Zevende Dag dat 'het getoeter in de media moet stoppen'. Het is een niet mis te verstane uitval aan het adres van CD&V-voorzitter Wouter Beke. 'Extra besparen, dat ligt moeilijk', zei Beke in De Tijd. Het zijn de eerste signalen dat de begrotingscontrole in maart geen gemakkelijke oefening zal worden.28 januari: N-VA heeft kritiek op het sociaal overlegIn de commissie werk komt het tot een aanvaring tussen kamerlid Zuhal Demir (N-VA) en minister van Werk Kris Peeters (CD&V). Demir uit er scherpe kritiek over de gang van zaken bij het sociaal overleg. 'De sociale partners respecteren het algemeen belang beter dan bepaalde partijen en parlementsleden', werpt de woordvoerder van Peeters haar voor de voeten.Het is niet de eerste keer dat het tot een aanvaring komt tussen Peeters en Demir. Zij legt hem ook in de Kamer meermaals het vuur aan de schenen.Het sociaal overleg maakt het voor de regering niet gemakkelijker om te besturen. Vooral N-VA en Open VLD zijn koele minnaars, en laten dat geregeld merken. Premier Charles Michel (MR) en de CD&V van Kris Peeters hebben er dan weer alle belang bij dat het sociaal overleg wel slaagt. Voor de sociale vrede, maar ook omwille van de grote symboolwaarde.Nadat op 3 februari CD&V elkaar profileringsdrang verwijten na een lek over de nieuwe adoptieregels, is er een dag later weer onenigheid tussen Zuhal Demir en Kris Peeters. Demir lanceert nog maar eens het voorstel om de werkloosheidsuitkeringen te beperken in de tijd. Als minister van Werk wil Peeters gewoon het regeerakkoord uitvoeren.Bovendien is de manier waarop Demir haar eis in De Tijd formuleert, nogal fors. 'We moeten met extra hervormingen werklozen prikkelen om een baan te zoeken. Als ze merken dat ze de rekeningen niet langer kunnen betalen, zullen ze harder hun best doen. Daarom is het zo'n goed idee de werkloosheidsuitkeringen te beperken in de tijd', stelt Demir. 'Een gijzeling van de werklozen om de vermogenden niet te moeten treffen, concludeert het ACV.Op zes februari laat Kris Peeters zich ontvallen dat hij snel uitsluitsel wil voor de gedupeerde Arco-coöperanten. Dat dossier ligt gevoelig bij de christendemocraten vanwege de verbondenheid met de christelijke zuil. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt toont weinig haast, en wil eerst het oordeel van Europa afwachten.In het daaropvolgende weekend lanceert Johan Van Overtveldt in De Tijd het idee om de btw te verhogen. Dat zou kunnen gebeuren in het kader van de geplande taks shift. Kris Peeters is het daar niet mee eens. 'Dat zijn zaken om te bespreken in de schoot van de regering', merkt Peeters op, om er snerend aan toe te voegen dat 'het niet verstandig is om ballonnetjes op te laten in de media'. Diezelfde dag nog duikt een opiniestuk uit 2012 van Johan Van Overtveldt op van toen hij nog hoofdredacteur van Trends was, en waarin hij de mogelijke kwalijke gevolgen van een btw-verhoging onder de loep neemt. Het blijft voor CD&V moeilijk. Als 'sociaal gelaat van de regering' zien ze de taks shift als een instrument om een 'linkse trofee' binnen te halen. Maar in elk gesprek herhalen de N-VA'ers de prioriteiten. De lasten op arbeid moeten naar omlaag, en daartegenover staat een verschuiving in de richting van consumptie, vervuiling en vermogen.Na een week van relatieve kalmte ontstaat op Vlaams niveau plots discussie over de huurprijzen. Moeten die in de index? Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans vindt van wel. De CD&V en de vakbonden vinden van niet. Maar het blijft onduidelijk wie nu precies verantwoordelijk is voor de materie, na de zesde staatshervorming.Nog op het Vlaams niveau laat minister van Onderwijs Hilde Crevits(CD&V) dezelfde week weten dat ze de verplichte taaltesten voor proffen wil afschaffen. N-VA is het daar niet mee eens.Na deze twee kleinere incidenten neemt op 21 februari de fameuze mantelzorg-discussie een aanvang. In de zoektocht naar extra besparingen zou de regering beslist hebben om de uitkering te schrappen van mensen die werkloos zijn, maar thuis blijven om te zorgen voor een ziek familielid. Iets dat Kris 'sociaal gelaat' Peeters niet kan laten gebeuren. Na de crisiscommunicatie lijkt het incident gesloten, tot Jan Jambon in De Zevende Dag laat weten dat CD&V dat voorstel zélf op de onderhandelingstafel heeft gelegd. Wouter Beke en Kris Peeters reageren als door een wesp gestoken via Twitter.In aanloop naar de begrotingscontrole laat CD&V-fractieleider in de Kamer Servais Verherstraeten tussendoor voor de eerste keer verstaan dat CD&V niet van plan is om nog extra te gaan besparen in de sociale zekerheid. 'We staan af en toe op de linkse pedaal, maar niet op de rem', klinkt het in een interview met Knack.be.Op Vlaams niveau zit de meerderheid wat in de knoop met het onderzoek van het Minderhedenforum waaruit blijkt dat in de sector van de dienstencheques vaak gediscrimineeerd wordt. Pijnlijk, omdat dat jobs zijn die gesubsideerd worden door de Vlaamse overheid. De N-VA ziet alvast geen heil in zogenaamde mystery calls.In de hele heisa op het federaal niveau blijft Open VLD tot dan opvallend afwezig. Jan De Meulemeester van VTM Nieuws schrijft in zijn wekelijkse column op Knack.be dat de partij zich mogelijk wat kalm houdt, om tijdens de begrotingscontrole haar slag te slaan. Dat is niet zonder gevaar echter, meent de Wetstraat-journalist.CD&V-voorzitter Wouter Beke vertelt in het VTM Nieuws op 1 maart dat hij het niet eens is met het beeld van Kris Peeters als een ruziestoker. In hetzelfde interview plaatst Beke een aantal vraagtekens bij Uplace. Het is de start van alweer een reeks van reacties op het belevingscentrum dat de flamboyante ondernemer Bart Verhaeghe wil bouwen in de schaduw van het viaduct van Vilvoorde. Vooral N-VA-fractieleider in het Vlaams Parlement Matthias Diependaele ontpopt zich eens te meer als de meest vurige pleitbezorger van het project. Op Vlaams niveau lijkt daardoor een nieuwe breuklijn in de maak over het megacomplex.Ondertussen rijden de sociale partners in alle stilte in de richting van een akkoord over het brugpensioen. Kort samengevat komt het erop neer dat zowel vakbonden en werkgevers de geplande wijzigingen aan het SWT-stelsel neutraliseren. Beide partijen zijn het erover eens dat de arbeidsmarkt momenteel gewoon niet aan al de oudere werkzoekenden een job te bieden.Open VLD en N-VA zijn niet meteen laaiend enthousiast. De regering moet zich nog over het akkoord buigen en tovert de term 'aangepaste beschikbaarheid' uit haar hoed. Het voorstel van de regering is onder impuls van Open VLD en N-VA sterker dan wat de sociale partners overeen kwamen. De bonden kondigen acties aan.In datzelfde weekend blikt Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten vooruit op de begrotingscontrole. Ze herhaalt het pleidooi voor minder belastingen, een taks shift kan alleen maar als die rechtvaardig is. Over de sfeer in de regering is ze kort in een interview met Knack.be: 'Dit is een liberale regering, het is logisch dat dat niet voor iedereen even gemakkelijk is.'In De Morgen lijkt Bart De Wever oppositie te voeren tegen Kris Peeters. 'De CD&V legt de regering lood in de schoenen', klinkt het daar. Dat Peeters op de Meir kwam shoppen met de journalisten in zijn voetspoor, zit de Antwerpse burgemeester duidelijk nog altijd hoog.Een dag later schrijft parlementslid Eric Van Rompuy (CD&V) op zijn blog dat hij van dat soort chantage niet onder de indruk is. Een paar dagen later bijt ook Kris Peeters nog eens van zich stevig van zich af.Bij de Vlaamse socialisten, die ondertussen bezig zijn met de aanloop naar de voorzittersverkiezingen, valt te horen dat het moeilijk oppositie voeren is tegen deze regering... 'omdat de regering onderling al zo veel ruzie maakt'.De rest van de maand maart kondigt zich wat rustiger aan, al veroorzaakt de nakende begrotingscontrole wel gespannen zenuwen. Hoewel het geen discussie over het cijferwerk is, dropt N-VA-voorzitter Bart De Wever een bommetje in het politieke landschap wanneer hij in Terzake beweert dat racisme een relatief probleem is, en nogal hard uithaalt naar de Marokkaanse gemeenschap. 'Vooral de berber-gemeenschap is erg gesloten. Onze afwijzing komt ergens vandaan', stelt De Wever.Samen met de oppositie laten ook alle meerderheidspartijen weten dat ze niet akkoord gaan met de uitspraken van De Wever. 'Een politicus moet altijd aan de kant staan van de slachtoffers', stelt Open VLD-fractieleider Bart Somers in het Vlaams Parlement, waar ook CD&V het heeft over 'polariserende uitspraken'. Een dag later voltrekt zich ongeveer hetzelfde in de Kamer. Alle partijen nemen er afstand van de uitspraken van De Wever. Toch wordt hier en daar opgemerkt dat De Wever in het bewuste interview niet veel meer deed dan het N-VA-standpunt over asiel en migratie nog eens herhalen.CD&V speelt het spel geniepig door toevallig op hetzelfde moment een voorstel te lanceren om de problematiek te lijft te gaan met zogenaamde 'mystery calls'. Het komt-opnieuw-Het komt-opnieuw- tot een aanvaring tussen Zuhal Demir en Kris Peeters. . Peeters zou voor zijn beurt gesproken hebben door het voorstel aan te kondigen in De Ochtend op Radio 1. Het is een opvallend verschil met de racismerel rond Theo Francken in het begin van de regeerperiode. Nu vinden alle coalitiepartners elkaar bijna blindelings in de afwijzing van De Wevers uitspraken. De Wever staat met zijn standpunt helemaal alleen, maar het is niet duidelijk in hoeverre dit gevolgen zal hebben.Een opsteker voor de regering-Michel. Na maandenlang brandjes te moeten blussen, blijkt de begrotingscontrole gepaard te gaan met enkele meevallers.Hoe het dan verder moet met de tax shift is op dat moment niet duidelijk. Michel laat hier verstaan dat hij er voor de zomer werk van wil maken, maar of dat er van zal komen is helemaal niet zeker.Waar de tax shit eerst nog een instrument leek voor een rechtvaardigere fiscaliteit, blijken Open VLD en N-VA die nu te willen invullen als een algemene lastenverlaging. De hele maand mei laten politici van alle partijen ballonnetjes op over wat er nu wel en niet kan binnen de tax shift. Hier en daar steekt al de vrees de kop op dat de berg een muis zal baren.De belofte van de regering dat de communautaire dossiers voor vijf jaar in de koelkast gaan wordt redelijk goed nageleefd, buiten hier en daar een opmerking vanuit N-VA-hoek dat de zesde staatshervorming niet die van hen is.Tot in het Vlaams parlement Liesbeth Homans een bommetje dropt door te stellen dat de economische missie van Charles Michel en Kris Peeters naar Japan 'een bevoegdheidsovertreding is om u tegen te zeggen'. Michel reageert als door een wesp gestoken, en noemt de bewering 'van de pot gerukt'.Dat is de grote vraag. Een goed doorgevoerde tax shift kan voor Michel een bekroning zijn van zijn beleid. Maar voorlopig lijkt het erop dat het water tussen de verschillende regeringen nog redelijk diep is. Of het dan opnieuw bij kibbelen zal blijven, of dat de strijd hard tegen hard wordt gespeeld, zal nog moeten blijken. In de tweede week van juni gaat Bart De Wever naar New York voor een veiligheidstop. Dat doet hij niet alleen. In zijn spoor volgt een verzameling journalisten, tegen wie hij op een bepaald moment de vraag stelt: 'Waar vult Pieter De Crem zijn dagen eigenlijk mee?' De Crem is staatssecretaris voor Buitenlandse Handel. Dat is een vrij onzichtbare bevoegdheid, en vooral ook: het gevolg van het feit dat hij niet genegeerd kon worden bij het verdelen van de postjes. In april stelde Le Vif zich al eens dezelfde vraag als De Wever. De titel was toen: 'Is Pieter De Crem de meest nutteloze minister van België?'De Crem zelf ligt niet wakker van de heisa: 'Ik laat het niet aan mijn hart komen', zegt hij in Terzake.De sneer van De Wever is opvallend, want de N-VA zat mee aan tafel toen de bevoegdheden werden verdeeld, en heeft de positie van De Crem zelf mee goed gekeurd. Het incident eindigt met Bart De Wever die -nog steeds vanuit New York- wat gas terug neemt. 'Ik heb gewoon eerlijk geantoord op een aantal kritische vragen over het Belgisch federalisme.'Op Vlaams niveau gaat gaat het hoffelijk en openbaar gekibbel plots over in een niet al te sympathiek onderwatersteekspel.Eerst is er Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) die aankondigt dat elk huis een mobiliteitsscore moet krijgen, om aan te tonen hoe bereikbaar een woning is. Het idee wordt door N-VA en Open VLD meteen afgeserveerd als nodeloos en betuttelend.Twee dagen later: 'Binnen de Vlaamse regering is het vooral N-VA die de milieudossiers erdoor krijgt. Joke Schauvliege is de marionet van de Boerenbond', zegt een N-VA'er in Het Nieuwsblad. Dat die dat anoniem doet, valt bij CD&V niet in goede aarde. 'De laaghartige aanvallen en de slagen onder de gordel moeten stoppen', vindt Wouter Beke, die als voorzitter zijn ministers verdedigt. 'N-VA is van polariseren haar handelsmerk aan het maken.'Een dag later vertelt een CD&V'er in De Tijd 'dat Liesbeth Homans soms vergeet dat ze in de regering zit, niet in een sociale woonwijk'. Bij de N-VA vinden ze dat 'een slag onder de gordel'. Michel Verschueren -toch een soort van cartoonist met woorden- probeert op Twitter de zaken in perspectief te plaatsen.En minister-president Geert Bourgeois vindt ook dat het genoeg geweest is, en maakt dat duidelijk met deze tweet. Premier Charles Michel doet in juli wat niemand had zien aankomen. Op een geheime locatie bokst hij samen met de regering een akkoord in elkaar over de taxshift en de begroting. Daarop volgt een persconferentie waarop de hele regering doodvermoeid zit te glimmen van trots.Maar de persconferentie is nog niet goed en wel afgelopen of op Newsmonkey staat al meteen 'de horrorlijst van Kris'. In het artikel wordt uitgelegd hoe CD&V de kans op een vermogenstaks verspeelde. Als illustratie: een overzicht van de eisen die Kris Peeters tijdens de onderhandelingen op tafel zou hebben gelegd. 'Een pure PS-lijst.' Voor de liberalen en N-VA komt het niet slecht uit dat 'het sociale gelaat van de regering niet veel heeft kunnen binnenhalen'. Het is ook tekenend voor de relatie tussen Peeters en Alexander De Croo. Zij zouden elkaar ook op persoonlijk vlak niet liggen.Kris Peeters komt nog eens op de affaire terug in een interview met Le Soir. Daarin haalt hij hard uit naar Alexander De Croo. 'Ik heb ook een horrorlijst van N-VA en Open VLD', verzucht Peeters. 'Soms denk ik dat ze mij willen breken.''Het vertrouwen herstellen zal bloed, zweet en tranen kosten', klinkt het op dat moment bij CD&V. Op dat moment zou de premier zijn tussengekomen om de brokken te lijmen.In september wordt het voor de Belgische staat heel moeilijk om alle kandidaat-asielzoekers op te vangen. Daardoor staat een tijdlang een tentenkamp in het Maximiliaanpark in Brussel, vlak voor de gebouwen van de dienst vreemdelingenzaken. De mensen in het kamp vinden niet meteen de weg naar de preopvang, waardoor Theo Francken zich even laat gaan met een tweet over 'een knus tentenkampje'. Daar komt heel wat krtitiek op.De situatie veroorzaakt spanningen tussen Theo Francken en de burgemeester van Brussel, Yvan Mayeur. De twee schieten met scherp op elkaar in interviews. Mayeur noemt de situatie in het Maximiliaanpark voor de Dienst Vreemdelingenzaken het gevolg 'van een uiterst rechts en xenoboob beleid, gestuurd vanuit Antwerpen.'In volle opvangcrisis lanceert federaal parlementslid Sarah Smeyers het voorstel om mensen pas kindergeld toe te kennen als ze vier jaar in België wonen. Kris Peeters (CD&V) laat tijdens een openingscollege aan de universiteit van Hasselt droogweg weten dat de 'grenzen van de sociale zekerheid nog niet bereikt zijn.'Nauwelijks een dag later lanceert Bart De Wever tijdens het openingscollege politicologie aan de UGent het idee om de Conventie van Genève aan te passen. Hoewel het een ingreep is die vanuit België of Vlaanderen nogal moeilijk te forceren valt, is dat volgens De Wever het antwoord op de vluchtelingencrisis. Zowel Open VLD en CD&V zijn kritisch voor het voorstel van de N-VA-voorzitter. De VRT plaatst die dag ook een videofragment online uit 2012. Daarin is Bart De Wever te zien in een debat met Filip Dewinter (Vlaams Belang). In de discussie verdedigt Bart De Wever de Conventie van Genève.Vlaams minister van Milieu Joke Schauvliege krijgt het dit najaar lastig met het dossier-Essers. Dat is een transportbedrijf dat wil uitbreiden, en daarvoor zou een bos moeten sneuvelen. Maar dat is buiten cabaretier Wouer Deprez gerekend. Die heeft het dossier bestudeerd, en slaagt erin om Schauvliege het vuur aan de schenen te leggen. Bij elk interview lijkt Schauvliege zich dieper in nesten te werken, terwijl Deprez alsmaar meer de wind in de zeilen krijgt. Toch laten zowel de CD&V als de Vlaamse regering laten haar niet vallen, maar op veel steun moet ze ook niet rekenen. Bovendien lijkt het niet te boteren met een aantal parlementsleden van N-VA, die haar omschrijven als 'marionet van de boerenbond'.Niet echt gekibbel binnen de meerderheid, wel Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom die spitsroeden moet lopen voor de zogenoemde Turteltaks. Deze alliteratie is meteen goed op weg om woord van het jaar te worden in Vlaanderen. Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom (Open Vld) haalt in een interview in de Morgen uit naar Freya Van den Bossche (SP.A): "Ze heeft haar job niet gedaan." Vorige week werd een nieuwe energieheffing, de 'Turteltaks' aangekondigd. Maar "we betalen allemaal de rekening voor de electorale strategie van Van den Bossche en haar partij", aldus de minister.In november komt er heel wat kritiek op de taxshift. De vraag blijft of die nu wel volledig gefinancierd is. Volgens Johan Van Overtveldt is dat zeker het geval.Volgens Eric Van Rompuy (CD&V) is dat niet het geval. Volgens het Kamerlid zit er een gat van 3 miljard in. Bij de N-VA vermoedt men achter de kritiek een beschadigingsoperatie. 'Hij wordt uitgestuurd om Johan Van Overtveldtte beschadigen. Ik ken het spel en ik ken die partij een beetje', zegt Pol Van den Driessche in een interview met De Zondag. Van Den Driessche was van 2007 tot 2010 lid van CD&V.In de aanloop naar de Klimaatconferentie in Parijs raken de Belgische regeringen het niet eens over een klimaatakkoord voor ons land. Op Vlaams niveau de bevoegdheid van Joke Schauvliege, maar volgens de N-VA zou zij te veel hebben toegegeven aan Brussel en Wallonië, waardoor het akkoord op de valreep nog heronderhandeld moest worden.Op Vlaams niveau zet de Vlaamse regering het licht op groen voor Uplace. Parlementsleden van alle meerdeheidspartijen drukken hun afschuw uit voor het project, niet toevallig omdat ze als inwoners of burgemeesters van gemeenten of steden in de buurt van Machelen betrokken partij zijn. Een vreemde situatie: de Vlaamse regering verdedigt het project, maar binnen de partijen wordt luidop gedroomd van een vernietiging van de beslissing door de Raad Van State. Of Uplace er komt, het is nog altijd geen uitgemaakte zaak, zo lijkt het nu.'Ondanks de moeilijke start heb ik de indruk dat deze regering er altijd in slaagt om voor moeilijke dossiers oplossingen te vinden', stelt Charles Michel in Het Nieuwsblad. 'En ik stel vast dat we daar steeds sterker uit komen.'