Vlamingen piekerden, hadden meer stress en verveelden zich vaker tijdens de coronacrisis, maar bij kustbewoners was die trend beperkter. Dat blijkt uit onderzoek door het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), en de universiteiten van Gent en Leuven.

De verplichte sociale afstand die mensen door de coronacrisis moeten respecteren, werpt heel wat vragen op omtrent Eerste Hulp Bij Ongevallen (EHBO). De richtlijnen werden daarom aangepast.