De regering heeft dus een akkoord, de bal ligt nu opnieuw in het kamp van de sociale partners. Het kernkabinet zat nagenoeg de hele dag samen om een antwoord te formuleren. Kort voor 20 uur raakten ze het eens.

Over de inhoud is weinig bekend, de meeste vicepremiers bleven op de vlakte. Het kernkabinet zit zondag om 20 uur samen met de voorzitster van de Groep van Tien.

Aangepast systeem

Voor de eerste keer passen we de manier van activering aan aan een 55-plusser die zijn job verloren is

Alexander De Croo
Alexander De Croo (Open VLD), Belga
Alexander De Croo (Open VLD) © Belga

Vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) zei wel in Terzake op Canvas dat het antwoord van de regering verschilt van het akkoord van de sociale partners inzake de manier waarop ze mensen die in het SWT (Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag, het vroegere brugpensioen) zitten, gaat begeleiden. Hij sprak niet van actieve of passieve, maar van 'aangepaste beschikbaarheid' voor nieuwe bruggepensioneerden. Voor wie nu al met brugpensioen is, verandert er kennelijk niets.

'Ik denk vooral dat we gaan kijken naar de banen die aangepast zijn aan 55-plussers,' aldus De Croo. 'Iemand van 60 jaar doet niet hetzelfde als iemand van 30 jaar. De begeleiding die je doet voor een werkloze van 30 jaar is niet dezelfde als iemand van 60 zonder job. Voor de eerste keer passen we de manier van activering aan aan een oudere persoon die zijn job verloren is', zei hij.

'Mensen die tegenslag hebben en op brugpensioen zijn gestuurd, 'help je niet door hen lastig te vallen door te vragen hoeveel brieven ze nu juist hebben gestuurd. Je helpt hen echt met een aanpak op maat waarbij je kijkt naar competenties en niet zozeer naar een diploma van dertig jaar gelden. Je kijkt op welke manier je hen kan helpen om opnieuw aan een job te geraken'.

Kris Peeters (CD&V), BELGA
Kris Peeters (CD&V) © BELGA

Zowel N-VA-vicepremier Jan Jambon als CD&V-vicepremier Kris Peeters wilde over de inhoud niets meer zeggen dan dat de primeur voor de sociale partners is. 'We zullen daarna wel zien wat hun reacties zijn', zei Peeters. Niemand van de vicepremiers wilde kwijt of het antwoord van de regering te nemen of te laten is.

Sociaal akkoord

De sociale partners kwamen in de Groep van 10 overeen dat iedereen die eind december 2014 in het SWT zat, niet meer onderworpen zou worden aan de beschikbaarheidsvereiste. Voor nieuwe bruggepensioneerden wordt enkel nog de passieve beschikbaarheid opgelegd, de verplichting om in te gaan op het aanbod van een passend werk of een passende opleiding.

Maar het zag er niet naar uit dat de regering dat akkoord zomaar zou aanvaarden. N-VA en Open VLD maakten de afgelopen dagen voorbehoud.

Aangepast

De regering lijkt het akkoord nu grotendeels over te nemen, maar voegt er dus elementen aan toe. In die zin is het dus een kleine afzwakking van het regeerakkoord. Daarin was immers sprake van bruggepensioneerden tot hun 65ste te activeren, ook wie nu al van het systeem geniet.

De voorbije dagen hadden verschillende vakbondscentrales al gedreigd met acties als de regering zou morrelen aan het akkoord van de Groep van Tien. Er zijn al verschillende stakingsaanzeggingen ingediend. (Belga/KVDA)

De regering heeft dus een akkoord, de bal ligt nu opnieuw in het kamp van de sociale partners. Het kernkabinet zat nagenoeg de hele dag samen om een antwoord te formuleren. Kort voor 20 uur raakten ze het eens.Over de inhoud is weinig bekend, de meeste vicepremiers bleven op de vlakte. Het kernkabinet zit zondag om 20 uur samen met de voorzitster van de Groep van Tien.Vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) zei wel in Terzake op Canvas dat het antwoord van de regering verschilt van het akkoord van de sociale partners inzake de manier waarop ze mensen die in het SWT (Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag, het vroegere brugpensioen) zitten, gaat begeleiden. Hij sprak niet van actieve of passieve, maar van 'aangepaste beschikbaarheid' voor nieuwe bruggepensioneerden. Voor wie nu al met brugpensioen is, verandert er kennelijk niets. 'Ik denk vooral dat we gaan kijken naar de banen die aangepast zijn aan 55-plussers,' aldus De Croo. 'Iemand van 60 jaar doet niet hetzelfde als iemand van 30 jaar. De begeleiding die je doet voor een werkloze van 30 jaar is niet dezelfde als iemand van 60 zonder job. Voor de eerste keer passen we de manier van activering aan aan een oudere persoon die zijn job verloren is', zei hij. 'Mensen die tegenslag hebben en op brugpensioen zijn gestuurd, 'help je niet door hen lastig te vallen door te vragen hoeveel brieven ze nu juist hebben gestuurd. Je helpt hen echt met een aanpak op maat waarbij je kijkt naar competenties en niet zozeer naar een diploma van dertig jaar gelden. Je kijkt op welke manier je hen kan helpen om opnieuw aan een job te geraken'. Zowel N-VA-vicepremier Jan Jambon als CD&V-vicepremier Kris Peeters wilde over de inhoud niets meer zeggen dan dat de primeur voor de sociale partners is. 'We zullen daarna wel zien wat hun reacties zijn', zei Peeters. Niemand van de vicepremiers wilde kwijt of het antwoord van de regering te nemen of te laten is.De sociale partners kwamen in de Groep van 10 overeen dat iedereen die eind december 2014 in het SWT zat, niet meer onderworpen zou worden aan de beschikbaarheidsvereiste. Voor nieuwe bruggepensioneerden wordt enkel nog de passieve beschikbaarheid opgelegd, de verplichting om in te gaan op het aanbod van een passend werk of een passende opleiding. Maar het zag er niet naar uit dat de regering dat akkoord zomaar zou aanvaarden. N-VA en Open VLD maakten de afgelopen dagen voorbehoud.De regering lijkt het akkoord nu grotendeels over te nemen, maar voegt er dus elementen aan toe. In die zin is het dus een kleine afzwakking van het regeerakkoord. Daarin was immers sprake van bruggepensioneerden tot hun 65ste te activeren, ook wie nu al van het systeem geniet.De voorbije dagen hadden verschillende vakbondscentrales al gedreigd met acties als de regering zou morrelen aan het akkoord van de Groep van Tien. Er zijn al verschillende stakingsaanzeggingen ingediend. (Belga/KVDA)