Nick Schryvers

Nick Schryvers, decaan van de faculteit Wetenschappen van de Universiteit Antwerpens, staat stil bij de impact die de aandacht voor de coronacrisis kan hebben op de nieuwe inschrijvingen aan de universiteiten en hogescholen.

We kijken op naar mensen die vloeiend twee of meerdere vreemde talen spreken, maar zij die enkel de standaardtaal en een dialect machtig zijn, worden veel minder geprezen. Nochtans verdienen ze allebei onze bewondering.