Bart De Wever vindt dat er moet worden nagedacht over een aanpassing aan de Conventie van Genève, waarin onder meer de bescherming van slachtoffers van gewapende conflicten wordt geregeld. Dat zei de N-VA-voorzitter tijdens het openingscollege politicologie dat hij gaf aan de Universiteit Gent.

'De Conventie garandeert de toegang tot de sociale zekerheid op het niveau van de eigen onderdanen', aldus Bart De Wever. 'Maar de sociale zekerheid uit 1951 is niet te vergelijken met de huidige. Sommige landen hebben een zeer gul, open systeem van sociale zekerheid uitgewerkt en de Conventie biedt nu een ticket om daar als vluchteling deel van te gaan uitmaken.'

Onderscheid tussen mensenrechten en burgerrechten

Er moet volgens de N-VA-voorzitter opnieuw een duidelijk onderscheid komen tussen mensenrechten en burgerrechten. 'We moeten nadenken over een statuut waarbij je recht per recht opbouwt.' Het eerste voorstel daarin is de aanpassing van de kinderbijslag, die pas na vier jaar volledig zou worden uitgekeerd. Daarnaast zou gezinshereniging kunnen worden gekoppeld aan het hebben van een job en een woning. Om het aanzuigeffect van ons land verder te verkleinen, dient ook het verblijfsrecht in de tijd te worden beperkt.

De Schengenzone is vandaag klinisch dood, constateerde De Wever in zijn college. 'Om ze opnieuw tot leven te wekken, moeten de buitengrenzen dicht. Daar moeten hotspots komen waar de verdeling van de vluchtelingen doorheen Europa wordt georganiseerd.'

Terugbrengen naar buitengrenzen

De Dublinregels, die stellen dat een vluchteling zich moet laten registreren in het eerste Schengenland dat hij betreedt, dienen streng te worden toegepast. 'Iemand die in Brussel verschijnt, breng je terug naar de buitengrens. Doe je dat niet, dan zullen ze blijven komen.'

'Europa zal veranderen, of we dat nu willen of niet', concludeerde De Wever. 'Wij kunnen die verandering absorberen als we het verstandig aanpakken. We moeten inzetten op onze culturele beschaving, op de rule of law en op democratie.' (Belga/AVE)

Bart De Wever vindt dat er moet worden nagedacht over een aanpassing aan de Conventie van Genève, waarin onder meer de bescherming van slachtoffers van gewapende conflicten wordt geregeld. Dat zei de N-VA-voorzitter tijdens het openingscollege politicologie dat hij gaf aan de Universiteit Gent.'De Conventie garandeert de toegang tot de sociale zekerheid op het niveau van de eigen onderdanen', aldus Bart De Wever. 'Maar de sociale zekerheid uit 1951 is niet te vergelijken met de huidige. Sommige landen hebben een zeer gul, open systeem van sociale zekerheid uitgewerkt en de Conventie biedt nu een ticket om daar als vluchteling deel van te gaan uitmaken.'Er moet volgens de N-VA-voorzitter opnieuw een duidelijk onderscheid komen tussen mensenrechten en burgerrechten. 'We moeten nadenken over een statuut waarbij je recht per recht opbouwt.' Het eerste voorstel daarin is de aanpassing van de kinderbijslag, die pas na vier jaar volledig zou worden uitgekeerd. Daarnaast zou gezinshereniging kunnen worden gekoppeld aan het hebben van een job en een woning. Om het aanzuigeffect van ons land verder te verkleinen, dient ook het verblijfsrecht in de tijd te worden beperkt.De Schengenzone is vandaag klinisch dood, constateerde De Wever in zijn college. 'Om ze opnieuw tot leven te wekken, moeten de buitengrenzen dicht. Daar moeten hotspots komen waar de verdeling van de vluchtelingen doorheen Europa wordt georganiseerd.'De Dublinregels, die stellen dat een vluchteling zich moet laten registreren in het eerste Schengenland dat hij betreedt, dienen streng te worden toegepast. 'Iemand die in Brussel verschijnt, breng je terug naar de buitengrens. Doe je dat niet, dan zullen ze blijven komen.''Europa zal veranderen, of we dat nu willen of niet', concludeerde De Wever. 'Wij kunnen die verandering absorberen als we het verstandig aanpakken. We moeten inzetten op onze culturele beschaving, op de rule of law en op democratie.' (Belga/AVE)