Corrections Policy Knack

We doen ons uiterste best om zo juist en accuraat mogelijk te berichten. Dat geldt zowel voor nieuwsberichten, interviews, opiniestukken, factchecks en alle andere vormen waarin we ons journalistiek werk verspreiden. Toch komt het voor dat we fouten maken, ons vergissen of minder nauwkeurig zijn dan we zouden willen. Als u feitelijke fouten of onnauwkeurigheden in onze berichtgeving ziet, of als u meent dat onze berichtgeving op een andere manier niet beantwoordt aan de journalistieke deontologie, dan vragen wij u om ons dat te melden op dit adres: redactie@knack.be

U krijgt van ons een ontvangstbericht, waarna we met uw opmerkingen aan de slag gaan en alle fouten, onnauwkeurigheden en vergissingen transparant zullen rechtzetten. Voor stukken die enkel online zijn verschenen verschijnt er onderaan het stuk een aanvulling die aangeeft wat en wanneer er in het oorspronkelijke stuk is gecorrigeerd. Voor stukken die ook in print zijn verschenen, verschijnt de correctie ook als ‘Correctie’ in de rubriek ‘Het laatste woord’.