Een internetpoll op de Knack-website zorgde de voorbije week voor ophef op sociale media. Facebook-campagnes door Nederlandse tegenstanders van vaccinatie leidden tot een heftig schommelend en onbetrouwbaar resultaat.

Een vergadering van de zes partijen van een zogenaamde Arizona-coalitie, die voor maandagnamiddag was gepland, zal niet plaatsvinden. Voor SP.A was dat niet hetgeen dit weekend was afgesproken, terwijl voor het CDH de voorwaarden voor zo'n plenaire vergadering niet vervuld zijn.

Matthias Somers

'We weten immers wel dat we niet leven en werken in de leegte, toch koesteren we de illusie dat onze verwezenlijkingen enkel en alleen de onze zijn, niet die van een ander', schrijft Matthias Somers van de progressieve denktank Minerva. Hij blikt terug op de lessen we kunnen trekken uit de voorbije lockdown.

Nick Schryvers

Nick Schryvers, decaan van de faculteit Wetenschappen van de Universiteit Antwerpens, staat stil bij de impact die de aandacht voor de coronacrisis kan hebben op de nieuwe inschrijvingen aan de universiteiten en hogescholen.