Vrije Tribune

'Bij het organiseren van onze erediensten is het mogelijk om dezelfde sanitaire regels strikt op te volgen als in de niet-essentiële handelszaken, musea en zwembaden', schrijft een groep van meer dan 7.000 gelovigen. Zij voelen zich onrechtvaardig en minder goed behandeld in het licht van de versoepelde coronamaatregelen die op 1 december zijn ingegaan.

De Kamerfractie van Ecolo-Groen zal zich niet verzetten tegen de voordracht van N-VA'er Danny Pieters als rechter bij het Grondwettelijk Hof. Dat is opvallend, want N-VA deed dat onlangs wel nog bij de kandidatuur van Zakia Khattabi (Ecolo). Wel pleiten de groenen ervoor de procedure voor de aanduiding van rechters bij het Grondwettelijk Hof te hervormen.

Trends

De coronacrisis is nog altijd volop zichtbaar in de werkloosheidscijfers. Vlaanderen telde eind november 189.699 niet-werkende werkzoekenden, blijkt uit de jongste cijfers van de VDAB. Dat is een stijging met bijna 12.000 werkzoekenden tegenover november vorig jaar, maar wel een lichte daling (1.778) tegenover oktober.

Maarten Boudry

'Pieter Leroy heeft geen enkele "mispeer" gevonden in mijn tekst, maar heeft er onderweg wel zelf een paar gemaakt', reageert Maarten Boudry op de kritiek van emeritus hoogleraar milieubeleid Pieter Leroy op de pleidooien van de wetenschapsfilosoof tegen de geplande kernuitstap.

MoneyTalk

Het aantal 'money mules' of 'geldezels' - dat zijn personen die hun bankrekening of bankkaart ter beschikking stellen van criminelen - neemt nog altijd toe, ondanks de vele waarschuwingen. Volgens sectororganisatie Febelfin zijn er alleen al dit jaar 280 dossiers van geldezels in de politiezone Antwerpen, goed voor 1.100 pv's voor witwassen. Vaak gaat het om jongeren die gelokt worden door de belofte van snel geld.

Op tien jaar tijd heeft ons land meer dan 15.000 EU-onderdanen teruggestuurd naar hun land van herkomst. Dat blijkt uit een studie van een honderdtal Europese onderzoekers, waar ook de Universiteit van Luik aan deelnam, schrijft L'Echo woensdag.