Redactionele richtlijnen van Knack

 1. Knack brengt onafhankelijke journalistiek. Een Knack-redacteur waakt te allen tijde over de redactionele onafhankelijkheid van de verslaggeving. De redactie sluit geen akkoorden met politieke partijen, of gelijk welke andere instantie, die de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van Knack in het gedrang kunnen brengen. Knack heeft geen mensen in dienst die een prominente positie bekleden binnen of betaald worden door een politieke partij of regering. Knack brengt geen stemadvies uit, noch voor politieke partijen, noch voor politici die zich kandidaat stellen bij de verkiezingen. Knack-redacteurs nemen binnen de professionele context geen geschenken of giften aan die de onafhankelijkheid van de verslaggeving in het gedrang kunnen brengen.
 2. Een Knack-stuk is accuraat. Feiten zijn heilig. Check en dubbelcheck ook. Opinies zijn cruciaal voor Knack, maar vertrekken van feiten. Knack sluit zich hiermee aan bij de code van de Raad voor de Journalistiek (https://www.rvdj.be/pagina/journalistieke-code)
 3. Knack is er voor de lezer. Een Knack-stuk is relevant.
 4. Knack-stukken zijn scherp en attractief, maar vermijden beledigingen en clickbait. De scherpte komt van argumenten, van experts, onderzoek of van redacteurs zelf. De bronnen worden expliciet en helder aangegeven.
 5. Thematisch zijn Knack-stukken zo divers mogelijk. In Knack komen zo veel mogelijk verschillende meningen aan bod. De nadruk ligt op politiek, economie en maatschappelijke thema’s in de brede zin van het woord, maar elk belangrijk en/of belangwekkend onderwerp kan aanleiding zijn voor een stuk in Knack.
 6. Knack moet verrassen. Thematisch, in de keuze van de interviewees en opiniemakers, wat betreft de vormgeving, qua insteek.
 7. Getuigenissen en persoonlijke verhalen zijn uitstekende manieren om een verhaal te illustreren.
 8. Knack-verhalen duiken dieper in een debat, geven meer stemmen een forum, brengen meer ideeën aan en zijn zich bewust van de maatschappelijke en historische context. Knack-stukken reiken niet alleen problemen, maar ook oplossingen aan. Diepgang, creativiteit en intelligentie zijn cruciaal.
 9. Knack-redacteurs volgen eigen verhalen op, zorgen voor updates, gaan door op een dossier.
 10. Knack-redacteurs werken samen. Zowel op de redactie zelf, als met andere nieuwsorganisaties in onderzoeksverbanden.
 11. Knack-stukken overtuigen niet alleen, maar zijn ook narratief en stilistisch sterk. Een Knack-redacteur schrijft helder, elegant en puntig, met oog voor een sterke spanningsboog.