De Vlaamse Ombudsdienst interviewde voor een rapport over de aanpak van de coronacrisis bewoners, familieleden en professionals uit de woonzorgsector. Bijna allemaal hebben ze het over complete chaos. Sommigen zeggen dat het woord chaos de lading zelfs niet dekt, ze spreken over een oorlogsperiode of over een helse tijd.

Partner Content

Knack Partner Content biedt be­drij­ven, or­ga­ni­sa­ties en over­he­den de toe­gang tot het net­werk van Knack. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.