De Hollandse olifantenhandel

Nederland stond tot aan de jaren zeventig van de vorige eeuw bekend als land van walvisvaarders, toen werden ze aanhangers van het Wereldnatuurfonds en werd de walvisvaart een vergeten en verboden terrein. Maar Nederland stond buiten zijn grenzen niet alleen als walvisnatie te boek maar ook als belangrijkste natie die de grootste landdieren verhandelde, dood dan wel levend.

Operatie Columba Britse duiven en inlichtingenwerk in WO II

Ondanks de gemotoriseerde en steeds technologischer oorlogvoering speelden duiven ook in de Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol als koerier. Radioberichtgeving werd gepeild en veel agenten, die als telegrafist werden gedropt, werden snel opgepakt.

Alles heeft zijn plaats

De Etrusken zagen hun tempels, graven en zelfs wegen als deel van een strenge kosmische orde. Ze onderwierpen zich volledig aan de wil van de goden. Die wil openbaarde zich aan hun zieners, die zij in staat achtten de toekomst te voorspellen - en zelfs te veranderen.

De Etruskische koningen van Rome

Omstreeks 509 v. Chr. verdrijven de Romeinen de tiran Tarquinius Superbus. Daarmee komt er een einde aan de heerschappij van de Etrusken over de stad. Maar hun cultuur blijft. En daar draagt Rome nog altijd sporen van.

Het Woord Gods voor iedereen De Statenbijbel

Eén van de belangrijkste resultaten van de Nationale Synode in Dordrecht, die 400 jaar geleden werd gehouden en op 29 mei 1619 werd afgesloten, is het besluit om de Bijbel vanuit de bronnen in zijn geheel te vertalen. Een werk van jaren, met als resultaat de Statenbijbel. Een boek dat van enorme invloed is geweest op de Nederlandse taal en cultuur.

Schetsen en legenden Couperus in Japan

Het is een monumentale uitgave met veel Japanse prenten, het boek dat onlangs verscheen naar aanleiding van het laatste werk van Louis Couperus: Het snoer der ontferming, dat in 1924 postuum werd uitgegeven.

Gazette de Leyde Krant met wereldfaam

Vorig jaar bestond de gedrukte krant in Nederland 400 jaar. Het begon allemaal in Amsterdam, waar door de vele handelscontacten nieuws van heinde en ver samenkwam. Nederlandse kranten waren spoedig zelfs in het buitenland gewild. Door de afwezigheid van strenge overheidscensuur publiceerden ze veel internationaal nieuws dat behoorlijk betrouwbaar was.

De executie van Johan van Oldenbarnevelt

Van de zwarte bladzijden uit de Nederlandse geschiedenis is de executie van Johan van Oldenbarnevelt op 13 mei 1619, op last van prins Maurits, een van de zwaarmoedigste. Aan de vooravond van het hervatten van de oorlog tegen Spanje, en in de verscheurende discussies rond de Synode van Dordrecht, offerde een Oranje de wellicht beste bestuurder die het land heeft gehad. Hoe kwam het zover?