Identiteit en racisme

De Reactor

Zowel de Nederlandse columniste Elma Drayer als de Franse sociologe Nathalie Heinich schreven een boek over identiteit: twee tegenovergestelde werken.

Susan Sontag: een leven als symbool van grote cultuur

De Reactor

Benjamin Moser schreef een tegelijk bewonderende als ontluisterende biografie van Susan Sontag, een schrijfster die in Amerika een onuitwisbaar stempel heeft gedrukt op haar tijd. Tegelijk is het een indringende beschrijving van die tijd zelf.