Begroting

Jaarlijks maakt de Vlaamse overheid een begroting waarin ze de verwachte inkomsten, de bijbehorende belastingen en de geplande uitgaven vastlegt. Dit is een jaarlijkse financiële schatting en planning die wordt opgesteld door de verschillende diensten van de Vlaamse overheid.

Het opstellen van een begroting is een complexe procedure waarbij alle informatie van diverse diensten verzameld moet worden. Vervolgens moet de begroting grondig besproken worden in het parlement om ervoor te zorgen dat deze volledig is.

Uiteindelijk is de overheid ook verplicht om verantwoording af te leggen over hoe zij haar uitgaven daadwerkelijk heeft besteed.

Lees meer over Begroting in onderstaande artikelen of over andere politieke termen.

Nationale Bank streng voor begroting Vivaldi: 'Sterke mentaliteitswijziging nodig'
Opinie | Politiek
'Tijd voor een groenere begroting en een staatskas zonder broeikasgas'
Kamer zet licht op groen voor begroting 2023
Vlaams Parlement keurt begroting 2023 goed
De Croo ontkent goedkeuring begroting via WhatsApp, oppositie vraagt om zijn ontslag