Nationale Bank streng voor begroting Vivaldi: ‘Sterke mentaliteitswijziging nodig’

Alexia Bertrand en Alexander De Croo. © Belga

De federale regering zou een inspanning moeten leveren om de begroting op orde te krijgen, maar “kiest voor een traject waarbij de structurele verbetering minimaal of zelfs nihil is”. Dat viel te horen tijdens een infosessie van de Nationale Bank over de overheidsfinanciën.

Vrijdag trok gouverneur Pierre Wunsch – niet voor het eerst – al aan de alarmbel over de slechte begrotingssituatie van België. Hij zei dat er een ‘fundamentele breuk’ moet komen in de manier waarop aan begrotingspolitiek wordt gedaan. De al enorme schuldenberg dreigt verder aan te dikken en België kan opnieuw op het strafbankje van de Europese Commissie belanden.

In een webinar legde een econoom van de Nationale Bank, Stefan Van Parys, meer in detail uit waarom er een probleem is. Hij liet onder meer een grafiek zien waarbij schuldratio en begrotingsbalans gecombineerd worden. België zit in de “niet gunstige” hoek met een hoog tekort én een hoge schuldenberg. Spanje en Italië zitten ook in die hoek, maar hun begrotingen zien er volgens de NBB-economist wel beter uit.

Bovendien zullen de vergrijzingskosten in België sneller oplopen in de komende jaren. Dat maakt dat er een houdbaarheidsrisico ontstaat op middellange en op lange termijn. Van de andere eurolanden is dat enkel ook het geval voor Slovakije.

Van Parys berekende dat er zowat 7 procent bespaard zou moeten worden op de beschikbare ontvangsten op middellange termijn. En daarmee zou nog maar ‘het minimale’ bereikt worden, met name de schuldgraad naar 100 procent van het bruto binnenlands product brengen. ‘Er is een sterke mentaliteitswijziging nodig in de ganse politieke klasse’, zei hij. ‘En hopelijk is er begrip van de bevolking.’

De expert leek vooral de federale regering tot actie te willen aansporen. ‘Ik weet niet of het bewust zo is gekozen, maar de entiteit die de grootste inspanning zou moeten leveren (de federale regering, red.), kiest in 2024 voor een traject waarbij de verbetering van het structureel saldo minimaal of zelfs nihil is.’

‘De structurele verbetering zou zich volledig bij de gemeenschappen en gewesten voordoen, maar bij hen wordt volgens hun eigen ramingen bij ongewijzigd beleid al een verbetering verwacht’, zei Van Parys in verband met de begrotingsplannen die België overmaakte aan de Europese Commissie.

Partner Content