Federale begroting: wat zijn de knelpunten?

Premier Alexander De Croo © Belga Image

Het kernkabinet heeft de hele nacht vergaderd over de begroting. Een akkoord lijkt nog niet meteen in zicht. Wat zijn de knelpunten?

Het kernkabinet is al sinds vrijdagavond in begrotingsconclaaf. De regering wil een begroting opstellen voor volgend jaar en meteen ook voor 2024, omdat het in een verkiezingsjaar niet evident is om nog grote akkoorden te sluiten. 

Welvaartsvastheid van ambtenarenpensioenen en fiscaal voordeel op tweede woonst

Maar de gesprekken verlopen moeizaam. De onderhandelingen liepen maandag vast op tegenstellingen tussen liberalen en socialisten. Centraal in de discussie staat de welvaartsvastheid van de ambtenarenpensioenen, de perequatie in het jargon. De liberalen willen daarop besparen, maar daar wil de PS niet van weten. In een tegenzet verdwenen daarom maandagavond ook de verhoging van de effectentaks en het schrappen van het fiscaal voordeel op een tweede woonst van tafel. Er zou ook worden gesnoeid in het extra budget dat verschillende vicepremiers vragen voor het spoor en de lonen van ambtenaren en politie.

De PS moet kiezen tussen ambitieuze maatregelen, waardoor er ruimte is voor nieuw beleid, of een minder ambitieus pakket dat weinig ruimte laat voor nieuw beleid, klonk het.  Die tegenstellingen blijven dinsdagochtend spelen, zegt een bron, al zou premier Alexander De Croo intussen wel nog nieuwe budgettabellen op tafel hebben gelegd waarin het schrappen van het belastingsvoordeel op tweede verblijven een comeback zou hebben gemaakt.

Volgens een andere bron ligt ook een ingreep in de notionele interestaftrek op tafel, net als een bankentaks, besparingen in de subsidies voor krantenbedeling en een eerlijke bijdrage voor multinationals in afwachting van een internationale minimumbelasting, al zijn geen van die punten al definitief afgeklopt.

De regering wil ook nog de krijtlijnen uittekenen van enkele bredere hervormingen op fiscaal vlak en in de arbeidsmarkt, de pensioenen en de gezondheidszorg. 

Akkoord over hervorming btw en accijnzen in energiefactuur

De regering is er vannacht wel al in geslaagd een akkoord te vinden over de hervorming van de btw en de accijnzen in de energiefactuur, bericht De Tijd. Een bron bevestigt dat aan Belga. De regering raakte het eerder al principieel eens over de regeling. Het verlaagde btw-tarief van 6 procent op elektriciteit en gas blijft behouden. Als de prijzen normaliseren, wordt die btw-verlaging gecompenseerd door de accijnzen. Op vraag van de socialisten moet minister van Financiën Vincent Van Peteghem naar verluidt aan Europa voorleggen of er een bijzondere regeling kan komen voor grote gezinnen.

Eerder tekende zich ook al een consensus af over de overwinstbelasting voor energieproducenten. Die zouden gedurende zeven maanden aan 100 procent belast worden vanaf een prijsplafond van 130 euro per megawattuur. De periode kan mogelijk nog verlengd worden, al zou daarvoor eerst naar Europa gekeken worden. Over de mogelijke retroactiviteit van de maatregel wordt nog gediscussieerd. 

Tot slot komt er naar alle waarschijnlijkheid een uitbreiding van het systeem van de flexi-jobs en wordt het maximale aantal uren studenten opgetrokken van 475 naar 600. 

Partner Content