Sammy Mahdi (CD&V) op migratiedebat: ‘Ambitieuzer terugkeerbeleid nodig, strengere gezinshereniging bespreekbaar’

Sammy Mahdi (CD&V) © Belga

Op een debat van studentenvereniging KVHV heeft Sammy Mahdi, kandidaat-voorzitter van de CD&V, een lans gebroken voor een strikter migratiebeleid. Tegelijkertijd bekritiseerde hij het huidig rechts-conservatieve discours. ‘De christelijke waarden zijn geen menu waar je wel een kerststal kan uitpikken, maar niet de zorg voor zwakkeren.’

Op het openingsdebat van het Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond (KVHV) aan de Universiteit Antwerpen verdedigde aspirant-CD&V-voorzitter Sammy Mahdi het Vlaams regeerakkoord voluit. Mahdi, zelf een ietwat koele minnaar van de startnota van informateur Bart De Wever (N-VA), schaart zich zo volop achter de regering-Jambon.

‘Het akkoord is een beetje rechtser, maar vooral correcter’, klonk het op een debat met Tom Meeuws (SP.A), Joy Donné (N-VA) en Tom Van Grieken (Vlaams Belang). ‘U mag de grote moralist uithangen’, zei hij na kritiek van Meeuws, ‘maar er zijn samenlevingsproblemen en we gaan er op een positieve manier mee om.’ Mahdi verwees zo naar de op termijn verplichte aansluiting bij de VDAB en de invoering van een buddyproject om nieuwkomers in de maatschappij te betrekken.

Ook op het vlak van gezinshereniging en repatriëring bewandelt Mahdi een striktere lijn dan veel van zijn collega-partijgenoten. Voor de kandidaat-voorzitter is het verkorten van de termijn waarin nieuwkomers hun gezin kunnen laten overkomen bespreekbaar. Ook wil de Vilvoordenaar gerust bekijken of de inkomensvereisten voor aanvragers hoger moeten. Mahdi bepleit ook een ‘ambitieuzer terugkeerbeleid’ – de repatriëringsgraad van gewezen staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) lag volgens hem te laag.

Het was niet de enige keer dat de geest van Francken rond het debat waarde. Antwerps schepen Tom Meeuws nam de ‘softe Francken’ evenzeer op de korrel. ‘De behandeltermijnen voor asielzoekers zijn nog nooit zo lang geweest dan onder Francken. Als mensen niet voldoen aan de gezinsherenigingvoorwaarden, shot ze dan buiten’, klonk het zelfs fors – waarbij hij aanstipte dat zijn boutade niet gaat over oorlogsvluchtelingen.

Kersvers N-VA-Kamerlid Joy Donné, gewezen kabinetschef van Jan Jambon, hoorde het allemaal graag. ‘Ik ben blij dat de kandidaat-voorzitter van de CD&V naar ons opschuift.’ Volgens de N-VA’er viel er in de regering-Michel namelijk amper land te bezeilen met de christendemocraten. ‘Ik heb vier jaar lang moeten beuken op de CD&V om de wetgeving te verstrengen, zonder resultaat.’

Als mensen niet voldoen aan de gezinsherenigingvoorwaarden, shot ze dan buiten.

Tom Meeuws (SP.A)

Kerststal

Maar Mahdi duwde niet altijd op het gaspedaal. In een haast emotioneel discours klopte hij zich zelfs letterlijk op de borst dat zijn partij het scherpe kantje over de algemene wachttijd van zes maanden voor de kinderbijslag had afgevijld van De Wevers startnota. Daarna richtte hij zich tot de volle zaal met heel wat rechts-conservatieve KVHV’ers: ‘De christelijke waarden zijn geen menu waar je wel een kerststal kan uitpikken, maar niet de zorg voor zwakkeren.’ Een opgepompte variant op de discussie rond de ‘C’ in CD&V, die de voorzittersdebatten in elk geval zal kleuren.

Meeuws was niet onder de indruk en nam de verplichte betaling voor inburgeringscursussen op de korrel. De Antwerpse schepen hekelde het feit dat mensen die de cursus niet kunnen betalen alsnog naar het OCMW kunnen stappen. N-VA’er Donné nuanceerde: ‘Niet elk OCMW is verplicht die kosten op zich te nemen.’

Nog scherper was Meeuws voor het schrappen van de retroactieve kinderbijslag voor asielzoekers: ‘Beneden alle peil en Vlaanderen onwaardig.’

Sammy Mahdi hoort bij de club.

Tom Van Grieken (Vlaams Belang)

Onze mensen

In dat alles voelde Tom Van Grieken zich als een vis in het water. Niet alleen speelde hij zowat een thuismatch voor de overwegend rechtse studenten, ook de thematiek paste volledig in het Vlaams Belang-kraam. Van Grieken strooide met oneliners. Over de Vlaamse regering: ‘Wij wilden drie stappen zetten, deze regering zet een half stapje.’ Over hogere drempels voor migranten: ‘Voor migranten is het nog steeds vanaf dag één de jackpot.’ Over de zorg: ‘Tienduizenden van ónze mensen staan in de wachtrijen voor gehandicaptenzorg. En dan durven zeggen dat je opkomt voor de allerzwaksten.’

Meeuws wilde daarop weten wie Van Grieken nu eigenlijk bedoelt met ‘ónze mensen’. Dat zijn zij die zich Vlaming onder de Vlamingen voelen, repliceerde hij. En ook mensen die onder andere de Belgische nationaliteit hebben. ‘Sammy hoort bij de club’, zo zei hij richting Mahdi. Maar die hield de boot beleefd af.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content