Nieuwkomers die toegang willen tot een zorgstelsel zullen veel steviger aan dat stelsel moeten bijdragen. Dat principe is in Denemarken al realiteit, en het zou volgens Theo Francken (N-VA), voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie en federaal parlementslid, ook in Vlaanderen moeten gelden. Maar Vlaanderen is Denemarken niet. Terwijl dat land ooit besloot om de Europese regelgeving rond migratie en asiel niet te volgen, zitten Vlaanderen en België vast in wat dan het 'Europees carcan' heet.
...