Sinds gisteren is de samenstelling van de commissies in het Vlaams Parlement bekend. In die vergaderingen van telkens twaalf parlementsleden krijgt het legislatieve werk inhoudelijk vorm vooraleer de voltallige plenaire vergadering van 124 leden zich erover buigt. De in totaal twaalf beleidscommissies behandelen thema's die ongeveer overeenkomen met de bevoegdheden van de ministers, zoals onderwijs, energie of wonen.
...