Othman El Hammouchi

‘Beste Walter De Donder, ik ben uw gast niet’

Othman El Hammouchi Filosoof en opiniemaker, auteur van 'Lastige waarheden' (Polis)

Othman El Hammouchi heeft bedenkingen bij de uitspraken van CD&V-voorzitterskandidaat Walter De Donder over migratie.

Beste Walter De Donder,

Als kind was ik een trouwe kijker van Samson en Gert, waarin u de burgemeester speelde. Zoals een hele generatie allochtone kindjes was dat programma voor mij een van de belangrijkste manieren om het Nederlands -niet mijn thuistaal- onder de knie te krijgen. Ik zal u eeuwig dankbaar zijn voor de rol die u daarin speelde. Het is ook precies daarom dat ik zo geschokt en bedroefd was door het filmpje dat u gisteren op uw Twitter-pagina plaatste.

In dat filmpje hanteert u de extreemrechtse terminologie van ‘onze mensen’ die ‘ontvolkt’ worden door ‘andere groepen’ in ‘bepaalde wijken’. Het wordt momenteel dan ook gretig gedeeld in Vlaams Belang-kringen: zowel Filip Dewinter als voorzitter Tom Van Grieken hebben het geretweet. Zelfs Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) kon het niet laten u te verdedigen. U leek zich blijkbaar echter van geen kwaad bewust.

Beste Walter De Donder, ik ben uw gast niet.

U gebruikt in de video ook een bijzonder gratuite analogie over allochtonen: het zijn voor u ‘gasten’ in uw huis, die mogen blijven logeren zolang ze u niet te veel storen. Het verwoordt op pijnlijk accurate wijze het zelfgerechtigde gevoel van een bepaald bevolkingssegment dat maar niet wil begrijpen dat dit land niet méér van hen is gewoon omdat hun betovergrootvaders in de Guldensporenslag hebben meegevochten.

Ik ben uw gast niet, mijnheer De Donder. Inmiddels zijn de meeste allochtonen geboren en getogen Vlamingen die op geen enkele manier minderwaardig zijn aan de blanke bevolking. De reden waarom we Europees nationalisme in tegenstelling tot raciaal of etnisch nationalisme niet als fundamenteel verwerpelijk beschouwen, is omdat het in theorie inclusief hoort te zijn. Iedereen kan, ongeacht zijn achtergrond, huidskleur of geloof toetreden tot de natie. Het is volkomen irrelevant waar je ouders geboren zijn.

Dezelfde houding blijkt ook uit de voorwaarden waaronder allochtonen bij u te gast mogen zijn. ‘Als ik in Affligem vragen krijg over vluchtelingen, dan antwoord ik meestal dat iemand die dakloos is of geen thuis heeft gerust in mijn lege logeerkamer zou mogen verblijven. Als die persoon zou vragen om langer te blijven, dan zou dat ook geen probleem zijn’, zo legde u eerder al uit in De Morgen. ‘Ik zou koken, de verwarming aanzetten en een bad aanbieden. Maar als de persoon op een bepaald moment ook zijn tante, een neef en een paar broers en zussen zou meebrengen – en als die groep op de duur zou bepalen wanneer ik het licht moet uitdoen of dat ik te veel plaats inneem in de frigo – dan hebben we een probleem.’

Uw collega-CD&V’er Hendrik Bogaert verwoordde enkele maanden terug eenzelfde sentiment op Terzake. ‘We geven de indruk dat wij ons moeten aanpassen aan de mensen die erbij komen, dat is niet logisch, daar gaan mensen terecht tegenin’, zo klonk het toen.

Maar wie heeft dààr in godsnaam ooit om gevraagd? Kan u mij ook maar één voorbeeld noemen van een gedragswijziging die allochtonen aan de autochtone bevolking hebben opgelegd?

Wat Bogaert en u volgens mij eigenlijk bedoelen, is dat jullie het storend vinden dat allochtone Vlamingen kleine institutionele hervormingen vragen om hen te accomoderen, en tegelijk ook hun fundamentele vrijheden opeisen. Halalmaaltijden en hoofddoeken, kort samengevat. Niemand dwingt jullie om je anders te kleden of varkensvlees links te laten liggen. Het lijkt jullie echter zelfs te storen dat mensen zichtbaar andere keuzes maken. Dat gaat voor mij in de richting van een vorm van intolerantie en autoritarisme die niets te maken heeft met ‘angst’ of ‘bezorgdheid’. Neen, de allochtoon moet blijkbaar onzichtbaar blijven. Maar die tijd is echt definitief voorbij.

Het is duidelijk dat uw uitlatingen gezien moeten worden als een manier om u te profileren in de strijd om het voorzitterschap van de CD&V, maar ze passen wel naadloos in het recente opbod van de traditionele partijen om N-VA en Vlaams Belang te kopiëren, in een wanhopige poging om de afdaling naar de kiesdrempel te voorkomen. Dat lijkt ook de reden te zijn waarom Open VLD en CD&V deelnemen aan het meest extreemrechtse regeerakkoord in de naoorlogse geschiedenis van Vlaanderen. Maar het zal niet baten. De ijzeren wet van de politiek, die ook de N-VA vorige verkiezingen mocht ondervinden, blijft van kracht: het origineel is altijd beter dan de kopie. Niemand zal voor de traditionele partijen stemmen als ze een soortgelijk aanbod elders kunnen vinden.

Tot slot nog dit: u maakte aanvankelijk een zeer positieve indruk op mij als kandidaat-voorzitter. Uw slogan, ‘wat kan ik voor u doen?’, getuigt van een nederige, warme en diepmenselijke houding, en uw optreden in Terzake waarin u het opnam voor meer poetsvrouwen in de politiek, heeft enorm veel mensen gecharmeerd. Ook uw verfrissende houding tegenover het geloof waarin u bent grootgebracht, heeft uw aanzien bij velen vergroot. Net daarom vind ik het doodjammer dat u dat allemaal weggooit in een misplaatste poging om te appeleren aan onderbuikgevoelens.

Ik verblijf met de diepste hoogachting,

Othman El Hammouchi

Partner Content