Voor de CD&V zijn het dagen van rijden en omzien. De Vlaamse regeringsdeelname ontlokte heel wat interne kritiek, het blijft onduidelijk of de partij nodig of gewenst is voor de nieuwe federale regering en half december vinden voorzittersverkiezingen plaats om een opvolger van Wouter Beke aan te wijzen. De zware verkiezingsnederlaag van 26 mei is ondertussen nog niet verteerd en de vraag welke richting de christendemocraten uit moeten, is evenmin beantwoord. In al die debatten laten Kamerlid Hendrik Bogaert en CD&V- jongerenvoorzitter Sammy Mahdi zich het luidst horen. Maar of ze straks zelf kandidaat-voorzitter zijn, hebben ze nog niet definitief uitgemaakt
...