Wat is de UN Climate Action Summit en waarom is ze nodig?

In 2015 kwam de wereld in Parijs tot een baanbrekend klimaatakkoord om de opwarming van de aarde te beteugelen. Sindsdien is er veel gebeurd. De Amerikaanse president Donald Trump trok zijn land terug uit het akkoord, maar ook andere landen treuzelen met hun beloftes die ze toen maakten om de uitstoot van broeikasgassen in te dijken. Daarnaast zijn de omstandigheden waarin we leven in vergelijking met drie jaar geleden niet langer dezelfde. De uitstoot blijft jaar na jaar stijgen, net als de wereldwijde temperatuur. En de door de klimaatverandering gestuurde weerfenomenen blijken heftiger dan voorspeld met alle gevolgen vandien. Volgens het interne verplaatsingscontrolecentrum in Genève hebben extreme weerfenomenen in de eerste zes maanden van dit jaar voor een recordaantal van 7 miljoen ontheemden gezorgd. Bijna 5000 mensen hebben al het leven gelaten door overstromingen, hittegolven en stormen.
...