Nieuw schooljaar: wat als een leerling of leerkracht besmet raakt?

© belga

Wanneer een leerling of een personeelslid besmet is met het coronavirus, moet niet de hele school in quarantaine. Dat is het advies van het departement Onderwijs van de Vlaamse overheid naar aanleiding van de start van het nieuwe schooljaar.

Dinsdag gaan de poorten van de scholen opnieuw open voor alle 1,2 miljoen leerlingen. In de week van 1 september geldt code geel en mogen alle kinderen vijf dagen naar school, van de kleuterklas tot het zesde middelbaar.

De vraag is niet of er besmettingen zullen zijn, maar wanneer. Volgens viroloog Marc Van Ranst zullen er al de eerste week besmettingen gemeld worden. Als een leerling, leerkracht of ander personeelslid positief test, moet hij of zij meteen in isolatie voor minstens zeven dagen, luidt het advies van het departement Onderwijs van de Vlaamse overheid.

Het CLB wordt ingezet om uit te zoeken met wie de besmette persoon contact had op school en of zij ook besmet zijn en maatregelen moeten nemen. De contactopspoorders doen hetzelfde werk, maar dan voor de contacten buiten de school.

Bij een besmetting moet niet meteen de hele school gesloten worden. Enkel de klas van de besmette leerling moet in quarantaine. Het CLB zal dan bekijken of er verder maatregelen moeten genomen worden op basis van de contacten die de besmette leerling of leraar had.

Als een school toch (gedeeltelijk) gesloten moet worden, wordt die beslissing in samenspraak met het team Infectieziektebestrijding van het Agentschap Zorg en Gezondheid genomen.

Zieke leerlingen blijven beter thuis. Als een kind ziek wordt op school, moet de leerling apart opgevangen worden en moeten de ouders hem of haar komen ophalen. Het materiaal dat de leerling heeft aangeraakt en het lokaal waar hij geweest is, moet ontsmet worden.

Het departement Onderwijs raadt de scholen wel af om preventief de temperaturen van kinderen te meten, omdat het ‘een slechte parameter’ is.

Gezond in de klas

In de draaiboeken van de Vlaamse overheid zijn verschillende maatregelen opgelijst die scholen moeten implementeren om de start van het nieuwe schooljaar veilig te laten verlopen. Zo zijn leerlingen en personeelsleden in het secundair onderwijs bij de start in code geel verplicht om in de klas een mondmasker te dragen, met uitzondering van de pauzes en het sporten. Leerlingen uit het basisonderwijs hoeven geen mondmasker te dragen, ook al zijn ze ouder dan 12 jaar.

Het personeel in het basisonderwijs moet een mondmasker dragen als de afstand niet gegarandeerd kan worden. Bij contact met kleuters is een mondmasker niet verplicht. Ook moeten leerkrachten geen afstand houden bij kleuters, maar wel bij leerlingen in het basisonderwijs. Onderling moeten ze geen afstand houden, wat wel het geval is bij de leerlingen in het secundair onderwijs.

Klasbubbels, of klassen, mogen onderling contact hebben in het kleuter- en basisonderwijs. In het secundair moeten de klasbubbels uit elkaar blijven. In het basisonderwijs kunnen extra-murosactiviteiten (activiteiten van één of meer schooldagen, die plaatsvinden buiten de schoolmuren, nvdr) in code geel doorgaan, maar in het secundair onderwijs niet.

Verluchten

Verder wordt scholen aangeraden ‘minstens 2 à 3 keer het klaslokaal gedurende minimaal 15 minuten te verluchten’. De lokalen moeten ook permanent geventileerd worden via ventilatieroosters of een mechanisch ventilatiesysteem. Het gebruik van systemen zoals een ventilator of mobiele airco wordt afgeraden. En uiteraard gelden de basisregels rond (hand)hygiëne, maar bij de heropstart in mei hebben de scholen daar al een expertise rond opgebouwd.

Nu veiligheid en gezondheid door de coronacrisis extra in de belangstelling staan, komt een probleem dat al jaren aansleept opnieuw bovendrijven: de verouderde infrastructuur. Die heeft volgens Raymonda Verdyck, af­gevaardigd bestuurder van het GO! -onderwijs, zijn limieten bereikt. ‘Er zijn de voorbije legislaturen meer middelen bijgekomen, maar die waren onvoldoende om de grote inhaalbeweging te maken die nodig is’, verklaart ze.

Afstandsonderwijs

Tot slot wijst het departement Onderwijs erop dat kinderen die uit een rode zone terugkeren twee weken in quarantaine moeten, en dus niet naar school mogen gaan. Een school mag het kind ook weigeren. Bij terugkeer uit een oranje zone mag de school dat niet, omdat de quarantaine niet wettelijk verplicht is. Er wordt echter wel gevraagd om vrijwillig zijn verantwoordelijkheid te nemen en het kind thuis te houden.

Een kind thuishouden van school zonder gegronde reden (bv. het kind behoort tot een risicogroep, moet in quarantaine of is langdurig ziek) mag dan weer niet.

De leerlingen die in quarantaine moeten, kunnen dan via afstandsonderwijs les volgen. Het is aan de school zelf om te bepalen hoe ze dat doen.

Partner Content