Jef Van Damme

‘Jambon moet Molenbeek niet tot vijand uitroepen, maar haar recht op veiligheid garanderen’

Jef Van Damme Schepen voor Vooruit in Molenbeek

Wij Molenbekenaars willen dat er kordaat opgetreden wordt tegen de dolgedraaide aanhangers van IS in Molenbeek, Brussel, Vlaanderen en België, zo schrijft Jef Van Damme (SP.A).

Wij inwoners van Molenbeek hebben het nieuws van de afgelopen dagen met groeiende afschuw gevolgd. Eerst werden we opgeschrikt door de weerzinwekkende aanslagen die de Parijse vrijdagavond aan flarden scheurde. Daarna bleek ook nog eens dat enkele terroristen banden hadden met Molenbeek en er woonden. Zowel de aanslagen, als het feit dat er banden zijn met Molenbeek maakt ons woest, treurig en erg verontrust.

Wij willen dat er kordaat opgetreden wordt tegen de dolgedraaide aanhangers van IS in Molenbeek, Brussel, Vlaanderen en België. Zij moeten één voor één opgespoord, geregistreerd, opgevolgd en gestraft worden. Nu, op korte termijn. Want onder angst en onveiligheid lijden niet alleen individuele mensen, maar de hele samenleving. Onveiligheid en angst vreten het vertrouwen van de mensen in elkaar aan. En zo droogt de smeerolie van het aangename samenleven op.

De kordate acties die wij vragen, mogen niet gericht zijn tegen Molenbeek. De uitspraak van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) dat Molenbeek uitgekuist moet worden, is misplaatst.

‘Jambon moet Molenbeek niet tot vijand uitroepen, maar haar recht op veiligheid garanderen’

Wij vinden ook dat deze vreselijke aanslagen en hun link met ons land en onze gemeente grondig moet worden onderzocht, en dat de gemaakte fouten blootgelegd moeten worden om hun herhaling te vermijden. Maar dat zal alleen lukken als Molenbeek geen doelwit wordt, als de beleidsmakers, en dus ook de minister die bevoegd is voor de veiligheid in ons land, samenwerken met de 100.000 inwoners van Molenbeek.

De federale en Brusselse regeringen moeten samen met het gemeentebestuur het terrorisme, ook in Molenbeek, te lijf gaan: de ronselaars, de haatpredikers, het salafisme en natuurlijk de wapenhandel. Het ironische is dat niemand sterker hunkert naar een einde van die misstanden dan de Molenbekenaars zelf.

Zij moeten immers leven met een kleine groep extremisten, en zij zijn het die achteraf de repressie moeten ondergaan. Zij staan dus ook logischerwijze aan de kant van degenen die een einde willen maken aan het extremisme. En wij als SP.A staan aan de kant van die Molenbekenaren.

Om de belangen van de inwoners van Molenbeek echt te dienen, moet er meer gebeuren dan stoere uitspraken voor de camera of grootse aankondigingen in het parlement. Volgens ons zijn er vier dingen die onmiddellijk kunnen en moeten gebeuren:

  1. Eén Brusselse politiezone, ter vervanging van de inefficiënte zes politiezones;
  2. Een betere uitwisseling van informatie van inlichtingen over radicalen, extremisten en terroristen, onder andere via een centrale gegevensbank;
  3. een parlementair onderzoek naar wat er misgelopen is en de aanstelling van een regeringscommissaris om de noodzakelijke hervormingen door te voeren
  4. en tot slot een effectief systeem van Europese uitwissseling van informatie over radicalen, extremisten en terroristen.

Die vier zaken zijn hoog nodig en kunnen ingevoerd worden op zeer korte termijn.

Maar, specifiek voor Molenbeek, moeten we ook aan de langere termijn denken. Zo heeft onze gemeente behoefte aan doorgedreven investeringen in veiligheid: een volledig ingevuld politiekader, meer buurtpolitie, moderne recrutering waarbij het personeel een afspiegeling is van de omgeving waarin ze werkt, goed werkende apparatuur en informatica, meer ondersteuning vanwege de federale veiligheidsdiensten en een kort-op-de-bal opvolging door justitie van vastgestelde criminaliteit.

Minstens even belangrijk is dat de Molenbeekse bevolking meer uitzicht krijgt op een goede toekomst. Dat het onderwijs meer kansen biedt, dat er meer werkgelegenheid komt en dat er hard gewerkt wordt aan het aanpakken van discriminatie.

Om ervoor te zorgen dat niemand onderweg van de rails afgeraakt, moeten organisaties die het sociale weefsel versterken, kwetsbare beïnvloedbare jongeren kansen geven alle steun krijgen. De besparingen die de sociale sector treffen, moeten terug gedraaid worden.

De federale, Brusselse en Molenbeekse autoriteiten hebben vandaag een grote verantwoordelijkheid

De federale, Brusselse en Molenbeekse autoriteiten hebben vandaag een grote verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid om niet toe te geven aan de verleiding van polarisering en stigmatisering. Een verantwoordelijkheid ‘to put the money where the mouth is‘, en dus bijkomend te investeren in de veiligheid van alle inwoners van Molenbeek en Brussel. De plicht om niet enkel op korte termijn te denken maar ook op langere termijn te investeren in toekomstperspectieven voor iedereen die hier opgroeit.

Dit vergt moed en nuance. En het vereist dat de minister van Binnenlandse Zaken Molenbeek niet tot vijand uitroept, maar hun recht op veiligheid garandeert.

Partner Content