Net voor de zomer werd haar bosuitbreidingsplan 'Meer bos voor Vlaanderen' gelanceerd om 4.000 ha extra bos te realiseren tegen 2024. 'Alle Vlaamse steden en gemeenten spelen een belangrijke rol en we dagen ze uit om elk gemiddeld minstens 2,5ha extra bos te voorzien de komende jaren. Tijdens het Boscongres krijgen steden en gemeenten ook meer zicht op de stappen en de ondersteuning vanuit Vlaanderen', zegt Demir.

Tijdens het boscongres maakt ook Vlaams minister van Binnenlands bestuur Bart Somers (Open Vld) zijn opwachting. Ook de Vlaamse bosintendant geeft toelichting bij de verschillende stappen die steden en gemeenten kunnen en moeten ondernemen om het bosbestand op hun grondgebied uit te breiden. Dat kan gaan van stadsrandbossen tot grotere uitbreidingen van bosbestand en ook speelbossen dichtbij de mensen.

'Zeker tijdens de coronacrisis is de Vlaming het belang van meer groen en meer natuur in hun buurt gaan inzien', zegt Demir. 'Vlaanderen heeft daarvoor een sterk plan dat breed gesteund wordt. Voor het eerst heeft Vlaanderen daarvoor ook middelen. Als de krachten gebundeld worden met de steden en gemeenten komt de doelstelling al veel dichterbij', zegt de N-VA-minister.

Alle burgemeesters en bevoegde schepenen kregen de uitnodiging intussen in hun mailbox. Omwille van de coronamaatregelen wordt in sessies gewerkt zodat de mensen voldoende veilig worden samengebracht.

Net voor de zomer werd haar bosuitbreidingsplan 'Meer bos voor Vlaanderen' gelanceerd om 4.000 ha extra bos te realiseren tegen 2024. 'Alle Vlaamse steden en gemeenten spelen een belangrijke rol en we dagen ze uit om elk gemiddeld minstens 2,5ha extra bos te voorzien de komende jaren. Tijdens het Boscongres krijgen steden en gemeenten ook meer zicht op de stappen en de ondersteuning vanuit Vlaanderen', zegt Demir.Tijdens het boscongres maakt ook Vlaams minister van Binnenlands bestuur Bart Somers (Open Vld) zijn opwachting. Ook de Vlaamse bosintendant geeft toelichting bij de verschillende stappen die steden en gemeenten kunnen en moeten ondernemen om het bosbestand op hun grondgebied uit te breiden. Dat kan gaan van stadsrandbossen tot grotere uitbreidingen van bosbestand en ook speelbossen dichtbij de mensen. 'Zeker tijdens de coronacrisis is de Vlaming het belang van meer groen en meer natuur in hun buurt gaan inzien', zegt Demir. 'Vlaanderen heeft daarvoor een sterk plan dat breed gesteund wordt. Voor het eerst heeft Vlaanderen daarvoor ook middelen. Als de krachten gebundeld worden met de steden en gemeenten komt de doelstelling al veel dichterbij', zegt de N-VA-minister. Alle burgemeesters en bevoegde schepenen kregen de uitnodiging intussen in hun mailbox. Omwille van de coronamaatregelen wordt in sessies gewerkt zodat de mensen voldoende veilig worden samengebracht.