Europarlementslid Marc Tarabella: ‘Ik heb nooit cadeaus ontvangen van Qatar’

Marc Tarabella

Nadat speurders zaterdagavond een huiszoeking uitvoerden bij Marc Tarabella reageert het PS-Europarlementslid voor het eerst op het corruptie-onderzoek in het Europees parlement.

Een paar jaar geleden was u nog hevig criticaster van het WK in Qatar, maar u bent uitgegroeid tot een heuse verdediger ervan. Wat deed u van mening veranderen?

Tarabella: Het WK 2022 werd in december 2010 toegewezen. Ik was een van de eersten die daar aanstoot aan namen, vooral gelet op het weinig benijdenswaardige lot van arbeidsmigranten. Helaas was het bewustzijn van de autoriteiten en de publieke opinie toen lang niet zo groot als de afgelopen weken. Als de protestbeweging toen even sterk was geweest als nu, blijf ik ervan overtuigd dat het WK elders had kunnen worden georganiseerd.

Maar de zaken zijn in positieve zin beginnen evolueren dankzij de mobilisatie van vakbonden, ngo’s, het Europees Parlement (bijvoorbeeld in zijn resolutie van 21 november 2013), verschillende nationale parlementen, de Internationale Arbeidsorganisatie, enzovoort. Qatar is bijvoorbeeld het enige land in de regio dat het Kafala-systeem heeft afgeschaft (een systeem waarbij arbeidsmigranten onder meer hun paspoort moeten afgeven, nvdr). Alles is verre van perfect, maar ik wilde de vooruitgang toejuichen door Qatar uit te nodigen zijn inspanningen in deze richting voort te zetten. Oman heeft blijkbaar ook net Kafala afgeschaft. Dat andere landen in deze richting mogen gaan.

Ten slotte, wat de inhoud betreft, is mijn standpunt nooit veranderd. We moeten ophouden internationale evenementen zoals het WK voetbal of de Olympische Spelen toe te kennen op basis van beloften. De toekenning moet gebeuren op basis van duidelijke criteria inzake de eerbiediging van de mensenrechten – en met name de rechten van werknemers – en op basis van duurzaamheidscriteria.

Bent u de voorbije jaren in Qatar geweest? Zo ja, wanneer en op wiens uitnodiging?

Tarabella: Ja, in februari 2020, op uitnodiging van de Nationale Mensenrechtencommissie met enkele andere parlementsleden, voor een internationale conferentie over sociale netwerken en media. Vanwege mijn standpunt over de rechten van werknemers werd op mijn verzoek tegelijkertijd een terreinbezoek georganiseerd.

Vervolgens heeft een delegatie van vier parlementsleden in september 2021 – tijdens een driedaags bezoek dat specifiek gericht was op de rechten van werknemers – een ontmoeting gehad met de ministers van Arbeid en van Buitenlandse Zaken. Er is ook een ontmoeting geweest in Doha met verantwoordelijken van het bureau van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). De delegatie heeft ook bouwplaatsen, kantines en arbeiderscompounds bezocht.

Hebben Qatarese functionarissen u ooit geld of cadeaus aangeboden? Zo ja, hoe heeft u daarop gereageerd?

Tarabella: Dat is nooit gebeurd. Ze wisten waarschijnlijk dat ik hen op dezelfde toon zou hebben veroordeeld als tijdens mijn violente uitbarstingen toen de FIFA tien jaar geleden de Wereldbeker toekende.

Weet u, ik ben een liefhebber van sport – en voetbal in het bijzonder. En als volksvertegenwoordiger heb ik altijd gestreden voor de eerbiediging van de burgerrechten. Daarom was ik een van de eersten die opriep tot een boycot van Qatar. Samen met tal van ngo’s hebben we gewerkt aan de verbetering van de arbeidsomstandigheden in het land. En ik denk dat ze verbeterd zijn. Kafala, een vorm van slavernij, is afgeschaft en ook de arbeidsomstandigheden zijn verbeterd. Dat is des te belangrijker omdat Qatar in een regio ligt waar de mensenrechtensituatie duidelijk nog beter kan.

De twee doelstellingen voor de toekomst zijn dus duidelijk: ervoor zorgen dat de vooruitgang na het WK niet verdwijnt en doorgaat, en ervoor zorgen dat de vooruitgang zich uitbreidt naar andere landen en dat de rechten van de werknemers erop vooruitgaan.

En ik herhaal, het zou makkelijker en zelfs populairder zijn geweest om tot een boycot te blijven oproepen. Maar wij hebben – net als Human Rights Watch, Amnesty, de Internationale Arbeidsorganisatie en vele vakbonden – het standpunt ingenomen om de boycot af te wijzen en ons ervoor in te zetten dat de situatie van de werknemers daar verbetert.

Het kantoor van G.M., een van uw voormalige assistenten, is vrijdag verzegeld. Enig idee waarom?

Marc Tarabella: Hij heeft jarenlang voor de heer Panzeri gewerkt. Ik kan me voorstellen dat justitie daarom in hem is geïnteresseerd. Ik kan echter niet zeggen of dat als getuige is of in een andere hoedanigheid.

Vertel eens over uw relatie met de heer Panzeri.

Tarabella: Hij zetelde van 2004 tot 2019 in het Europees Parlement, dus we zijn al heel lang collega’s. Als de feiten zouden kloppen, dan zou dat een enorme teleurstelling zijn. Hij houdt van voetbal: we hebben samen al eens naar wedstrijden gekeken en over voetbaluitslagen gepraat – net als met veel andere collega’s. Collega’s weten dat sport een echte passie is en dat ik er graag over praat.

Partner Content