Knack Extra: Het pensioendebat

Deze Knack Extra is vanaf 3 november verkrijgbaar samen met Knack Magazine.

Van de redactie
Door Rik Van Cauwelaert

Grijsland De Amerikaanse econoom en Nobelprijswinnaar Robert Fogel voorspelde enkele maanden geleden in Foreign Policy het krimpen van het economische gewicht van de Europese Unie, vandaag nog goed voor 21 procent van het brutowereldproduct, tot amper 5 procent van dat bwp. Een gevolg, zo schreef Fogel, van de forse vergrijzing. Want tegen 2040 zit, volgens de econoom, de EU met een bevolking waarvan ruim een derde ouder is dan 65.

Die vergrijzing zal leiden tot een tanende productiviteit en bijgevolg ook tot moeilijkheden om de pensioensystemen te financieren. Terwijl bij de uitbouw van ons sociaal systeem, en dus ook voor het op repartitie steunende pensioenstelsel, net werd uitgegaan van een gestage economische groei. Om dat systeem betaalbaar te houden is een jaarlijkse groei van minstens 2 procent nodig. Doch sinds de oliecrisissen van de jaren 1970 en de opeenvolgende beurs­crashes weten we dat die aanhoudende groei niet voor de hand ligt.

Om hun sociale systemen betaalbaar te houden heeft een groot aantal westerse landen zich diep in de schulden gewerkt. Doch door de nu snel toenemende vergrijzing en de precaire financiële toestand waarin een land als België zich bevindt, is – zoals ooit door Frank Vandenbroucke voorspeld – het moment aangebroken waarop de staat niet meer in staat is de engagementen na te komen die met de burgers werden aangegaan. Een van die verplichtingen is de uitbetaling van de pensioenen. En zelfs als de overheids­financiën over vijf jaar min of meer op de sporen staan, dan nog is een vijfde van de meerkosten van de vergrijzing niet gedekt.

Het zal een grote hervorming vergen om dat probleem op te lossen. Zoals Paul Huybrechts het verderop samenvat: ‘In het hele Westen staat de legitimiteit van de politieke elite op het spel.’

INHOUD De grijze hold-up HET DEBAT
– De pensioentijdbom tikt – De vergrijzing weegt almaar meer op de pensioenuitgaven.
– Het ultieme transfer revisited – Hugo De Ridder evalueert zijn gechargeerde voorspellingen van bijna twintig jaar geleden.
– ‘Herstel het pensioen in ere’ – Interview met voorzitter Luc Jansen van het Raadgevend Comité voor de Pensioensector.
– Welvaart in Grijsland – Volgens Paul Huybrechts staat in het pensioendebat niets minder dan de legiti­miteit van de politieke elite op het spel.
– Het grijze continent – De hele EU worstelt met de vergrijzing.
– Iedereen jaloers op de ambtenaar op rust – En wat met de overheidspensioenen?

DE OUDE DAG IN DE PRAKTIJK
– Vier portretten – Oude en minder oude mensen op rust.
– Bijklussen – De ene kan financieel niet anders, de andere kan het werken niet laten.

COLUMNS
– Op rust gesteld – Column door Jan Braet.
– Uit de weg – Bladspiegel door Koen Meulenaere.

EEN GIDS BIJ UW PENSIOEN
– 1e pijler: Wettelijk pensioen
– 2e pijler: Collectief pensioensparen
– 3e pijler: Individueel pensioensparen
– 4e pijler: Eigen kapitaal
– Het brugpensioen
– Lexicon

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content