Roel Anciaux - SP.A Meise

14/05/12 om 21:03 - Bijgewerkt om 21:03

Knack.be stelt drie vragen over de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 aan elke politicus die de strijd aangaat: Wat is de inzet van de verkiezingen? Wie wint en wie verliest? Wat speelt in uw gemeente?

Wat is de inzet van de gemeenteraadsverkiezingen?
De inwoners van Meise beslissen op 14 oktober of er eindelijk eens een nieuwe wind zal waaien door Meise of dat we verder blijven aanmodderen zoals we reeds tientallen jaren doen.

Of onze gemeente nu bestuurd wordt door Open VLD of CD&V: wat is het verschil? De namen zijn steeds dezelfde en de manier van besturen is eveneens gelijklopend.

Wij van SP.A-Meise2020 willen een echte vernieuwing. Wij willen een beleid met een visie op morgen en met aandacht voor het algemeen belang van alle inwoners van Meise, niet enkel voor de vriendjes. Wij willen bijvoorbeeld na 14 oktober eerst onderhandelingen over een inhoudelijk project voor de gemeente en daarna pas overgaan tot het invullen van de postjes.

De inzet van deze verkiezingen is dus of Meise eindelijk een beleid met een visie krijgt, een bestuursploeg die bestuurt op basis van een inhoudelijk toekomstproject in plaats van een pseudo-bestuur dat zich al bekvechtend van dossier naar dossier sleept en van ad hoc oplossing naar ad hoc oplossing.

Ons huiswerk is af. Onze toekomstproject is te lezen op www.spameise.be. Het is nu aan de bewoners van Meise om op 14 oktober een doordachte keuze te maken.


Wie worden de winnaars, wie de verliezers?
De politieke kaart ziet er vandaag helemaal anders uit dan 6 jaar geleden: de beide grote kartels (CD&V-N-VA enerzijds en Open VLD-SP.A-spirit anderzijds) bestaan niet meer, de nationale krachtverhoudingen van CD&V, Open VLD en Vlaams Belang liggen anders dan 6 jaar geleden en de inbreng van N-VA en Groen binnen het bestuur tijdens de laatste 6 jaar is een echte ontgoocheling. In principe zie ik dus zeer veel verliezers en bitter weinig winnaars.

Ik denk dat de inwoners van Meise klaar zijn voor een vernieuwend project zoals datgene wat SP.A-Meise2020 hen aanbiedt. We zullen volgens mij een bescheiden doch belangrijke uitslag halen die ons inderdaad in staat zal stellen mee vorm te geven aan een vernieuwend beleid in onze gemeente.

Ik denk derhalve dat de verkiezingen spannend zullen worden doch dat de krachtverhoudingen tussen de partijen wel ruimte zal bieden voor een vernieuwend beleid met als uiteindelijke winnaars: de inwoners van Meise zelf.

Wat is van belang in uw gemeente?
De uitdagingen zijn divers en spijtig genoeg soms reeds lang gekend.

Met het programma "Meise 2020" kiest SP.A-Meise2020 onder meer voor een socialer beleid met aandacht voor de woonproblemen van onze inwoners (onder meer met een eigen gemeentelijke sociale huisvestigingsmaatschappij), een financieel gezonde gemeente (onder meer door invoering van een aanwervingstop voor het gemeentepersoneel, het voeren van een kerntakendebat en de verbetering van de efficiëntie van onze gemeentelijke administratie), een betere mobiliteit voor de zwakke weggebruiker (verbeteren van de fietspaden), een betere ondersteuning van de verenigingen (met een meerjareninvesteringplan), meer inspraak voor de inwoners (met inwonerspunten op de Gemeenteraad) en het behoud van het Nederlandstalig karakter van onze gemeente door het voeren van een positief onthaalbeleid en het beter begeleiden van anderstalige inwoners naar een betere kennis van het Nederlands.

Het moet nu eindelijk eens gedaan zijn met de cyclus van beloftes, niet-uitvoeren van beloftes en het daarna bij nieuwe verkiezingen weer recycleren en herverkopen van diezelfde beloftes door onze traditionele bestuurders.

De gemeente Meise heeft via haar ligging en de welvaart van haar inwoners (7de hoogste gemiddeld inkomen van België) zeer veel middelen en potentieel. Wij van SP.A-Meise2020 willen dat potentieel eindelijk echt aanboren en tot uiting laten komen in een vooruitstrevend en toekomstgericht beleid. We willen ons project samen met de inwoners van Meise vorm geven en dat is de reden waarom de inwoners hun oordeel kunnen vellen over ons programma via een digitale enquête op www.spameise.be en mij steeds kunnen bereiken. (SD)

U komt ook op bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 en heeft een duidelijke visie over uw stad of dorp?

Stuur dan uw antwoorden op onze drie vragen - en een foto van uzelf - door naar simon.demeulemeester@knack.be.

Onze partners