Zitpenningen Samusocial: directrice Pascale Peraïta stapt op als bestuurder

© Belga

Samusocial-directrice Pascale Peraïta stapt op uit het bestuur van de vzw Samusocial. Deze week bleek dat de vereniging elk jaar 60.000 euro aan inkomsten uit giften uittrok om de bestuurders te betalen.

“Gezien de beroering van de laatste dagen, stap ik op uit het bestuur van de vzw. Het is met een enorme droefheid en een diepe afkeer dat ik beslis om de strijd te staken die ik de afgelopen twintig jaar zo krachtig gevoerd heb. Ik hoop dat de moeilijke taak van de ploegen van Samucoial en de rechtvaardige strijd die we voeren naar waarde worden geschat. Een strijd die veraf ligt van de politieke motieven die de sociale opdracht van deze vzw en het werk van haar beheerders onterecht bevlekken.”

Peraïta haalde eerder op de dag nog uit naar Ecolo. Ze blijft erbij dat de daklozenorganisatie correcte zitpenningen betaalt aan haar bestuurders en verwijt de Franstalige ecologisten dat ze de polemiek oppoken en twijfel zaaien “uit opportunisme of demagogie”.

Voor Brussels Groen-parlementslid Arnaud Verstraete is het goed dat Pascale Peraïta opstapt aan het hoofd van Samusocial. Het gaat om een laattijdig schuldinzicht, maar het is onvoldoende, stelt Verstraete. Groen schuift vier eisen naar voor.

De zitpenningen dienen teruggestort te worden naar de vzw en moeten besteed worden aan voor wat ze bedoeld waren: de opvang en begeleiding van daklozen.

Daarnaast moet er meer transparantie komen. Groen dringt aan op een strikte controle door de regering en het gewest. “Die transparantie bestaat vandaag niet. Samusocial weigert als privé-vzw elke inzage”, hekelt Verstraeten. Het bestuur van Samusocial moet ook pluralistisch worden. “Het is niet enkel de PS die de bekwaamheid heeft om bestuurders te leveren”, klinkt het. Tenslotte zijn zitpenningen bij een dergelijke vzw niet aan de orde, vindt het parlementslid.

Peraïta noemde eerder op de dag elke vergelijking met Publifin en Nethys onterecht. Ze herinnert eraan dat Samusocial een private vzw is. “De bestuurders zetelen ten persoonlijke titel, het zijn dus geen politieke mandaten”, beklemtoont ze. Volgens de directrice bestaat er “geen enkele structuur waarvan de uitgaven zo strikt gecontroleerd worden” als Samusocial.

De 60.000 euro die in totaal besteed is aan zitpenningen, vindt Peraïta evenmin overdreven. Het komt overeen met één voltijdse equivalent en valt perfect te verantwoorden door de werklast die er tegenover staat, argumenteert ze nog. De “door Ecolo opgepookte kritiek” is in haar ogen dus onterecht.

De afgelopen dagen was er opnieuw opschudding over zitpenningen van bestuurders. Ditmaal is het Samusocial, de Brusselse vzw die instaat voor opvang en begeleiding van de daklozen, die in de vuurlijn staat. Brussels minister Céline Fremault (cdH) erkende woensdag op een vraag van Alain Maron (Ecolo) dat ze verrast was over de hoogte van de zitpenningen die de bestuursleden van de leden ontvangen, 60.000 euro in totaal in 2016. Donderdag reageerden voorzitter Michel Degueldre en gedelegeerd bestuurder Pascale Peraïta in Le Soir dat dit niet met publiek geld werd betaald, maar met privégelden, afkomstig van giften.

Begin mei raakte bekend dat Samusocial in 2016 voor 60.000 euro zitpenningen uitkeerde, hoewel dat eerder ongebruikelijk is bij dergelijke organisaties. Het leeuwendeel, 56.000 euro, gaat naar de leden van het bureau, gedelegeerd bestuurder Peraïta, voorzitter van de Raad van Bestuur Degueldre, Valérie Vierset, kabinetschef van de OCMW-voorzitter van de Stad-Brussel (eveneens Pascale Peraïta) en tot januari Brussels burgemeester en ex-OCMW-voorzitter Yvan Mayeur (PS). Per zitting krijgen de bestuurders 140 euro.

De voorzitter en gedelegeerd bestuurder wijzen erop dat het bureau maandelijks gemiddeld tien keer vergadert, wat neerkomt op 1.400 euro per maand. Ze benadrukken dat deze zitpenningen niet met publiek geld betaald worden, alles komt van giften. Die zijn afkomstig van particulieren, organisaties en ondernemingen.

Groen en Ecolo dienden naar aanleiding van de interpellatie van Maron aan Fremault een gemotiveerde motie in waarin ze om meer inzicht vragen in de financiën van Samusocial. Arnaud Verstraete (Groen) wijst erop dat Samusocial vorig jaar 180.000 euro aan giften ontving. “Voor elke drie euro die binnenkwam, ging er één naar vergoedingen voor het bestuur. Dat is extra bitter tegenover de mensen voor wie dat geld bedoeld was, mensen die zich in extreme kwetsbaarheid bevinden. Ik betwijfel dat wie de laatste jaren een bijdrage overmaakte aan Samusocial daarmee opgezet is”, reageert hij gisteren in DS Avond.

Partner Content