KU Leuven werft fondsen in New York: ‘Uit ambitie, niet om putten te vullen’

Rik Torfs met Jeffrey Sachs (midden) en gewezen ambassadeur Howard Gutman © Shane Drummond/BFA.com
Rudi Rotthier
Rudi Rotthier Knack-correspondent in de Verenigde Staten

Een team van de KU Leuven, onder leiding van rector Rik Torfs, heeft een blitzbezoek gebracht aan New York om er fondswerving uit te bouwen en met de bedoeling voor uitbreiding van de collectie in de bibliotheek en renovatiewerken geld in te zamelen.

Voor een forum in The Yale Club of New York City, dat mede werd geschraagd door de bekende econoom Jeffrey Sachs, daagden zowat honderd belangstellenden op – wat volgens rector Rik Torfs helemaal niet slecht is.

De universiteitsbibliotheek werd in augustus 1914 leeggeroofd en platgebrand door Duitse troepen, wat wereldwijd als een oorlogsmisdaad werd veroordeeld en verontwaardiging opwekte. 300.000 boekwerken gingen verloren.

Na de oorlog werd de bibliotheek heropgebouwd, grotendeels met Amerikaans geld, en met behulp van de Amerikaanse architect Whitney Warren (die ook Grand Central Station ontwierp).

De fondswerving daarvoor, zo bleek tijdens het bezoek van de delegatie van de KU Leuven, begon al in 1915 toen de rijke Morgan Library in New York werd aangeschreven om bij te dragen tot de wederopbouw.

Het toenmalige hoofd van Morgan, Belle da Costa Greene, liet in juli van 1915 weten dat ze een collectie van boeken samenstelde, “alle van enig belang”, die ze aan de Universiteit van Leuven zou overmaken “nadat de Duitsers (ze wezen vervloekt!) daar verdwenen zijn”.

‘Eerste afspraak’

Na de oorlog kwam er inderdaad een schenking van Morgan, en dat is een beetje het uitgangspunt van de huidige fondswerving: voortwerken op wat er toen gebeurde, door in de VS wonende alumni van de KU Leuven aan te spreken, en ook de instellingen die destijds een bijdrage leverden aan de wederopbouw. Jeffrey Sachs is bijvoorbeeld verbonden aan de Columbia University, die na WO I het voortouw nam bij de inzamelingactie.

Torfs verwees in New York zowel naar de intellectuele erfenis van Leuven, met Erasmus en het humanisme, of Thomas More, die 500 jaar geleden zijn Utopia in Leuven publiceerde, als naar de band rond de bibliotheek.

De fondswerving moet aankopen van boeken mogelijk maken, en vooral renovatiewerken aan de bibliotheek.

En is er al duidelijkheid of het wat oplevert?

Isabel Penne, directeur van het Leuven University Fund, pleit geduld. “You don’t marry on a first date”, zegt ze, je trouwt niet bij de eerste afspraak. Maar wat haar betreft, is die eerste afspraak goed verlopen.

Zij vindt dit een initiatief dat navolging verdient. Niet, preciseert ze, om putten in de financiering te vullen, maar “uit ambitie”. Fondswerving zou ook niet werken als ze dient om putten te vullen – daarvoor krijg je mensen niet warm.

Partner Content