Het Europees Parlement, dat woensdag een resolutie aannam over de controversiële 'flitsbenoeming' van Selmayr, heeft geen wettelijke basis gevonden om het ontslag van de Duitser te vragen. De Europese Commissie liet meteen weten dat het zijn benoeming dan ook niet zal intrekken.

Selmayr was sinds 2014 de kabinetschef van Juncker. Tot veler verbazing, ook die van veel commissarissen, werd Selmayr op 21 februari in twee etappes tot de nieuwe secretaris-generaal van de Commissie benoemd. Meteen was hij de hoogste Europees ambtenaar. Het Europees Parlement trok de zaak naar zich toe. Het ondervroeg de bevoegde commissaris voor Personeelszaken Günther Oettinger over de kwestie en schreef een resolutie. In die tekst, die woensdag werd aangenomen, staat dat er geen juridische grond is om het ontslag van Selmayr te vragen. Het parlement vraagt de Commissie wel om de benoeming van Selmayr opnieuw te bekijken, 'om andere mogelijke kandidaten binnen het Europese ambtenarenapparaat de mogelijkheid te bieden om te solliciteren'. In de toekomst moeten ook open en transparante sollicitatieprocedures gehanteerd worden, luidt het.

In een mededeling die meteen na de stemming werd verspreid, maakt commissaris Oettinger duidelijk dat de Commissie er niet aan denkt de benoeming van Selmayr in te trekken. Hij is tevreden dat de resolutie erkent dat elke Europese instelling autonoom beslist over haar organisatie en personeelsbeleid. 'Daarenboven stelt de resolutie correct dat de beslissing van de Commissie om haar nieuwe secretaris-generaal te benoemen niet ingetrokken kan worden en we zullen dat ook niet doen.'

Oude krokodillentruken

Niet alle parlementsleden zijn het eens met de analyse dat de juridische basis ontbreekt voor het verwijderen van Selmayr uit zijn functie van secretaris-generaal. Een amendement dat die stelling tegenspreekt, kreeg echter onvoldoende steun. Er was wel steun voor de vraag dat de Commissie zou 'erkennen dat deze procedure en de communicatie hierover tegenover de media, het parlement en de bevolking een negatieve impact hebben gehad op haar eigen reputatie'.

Bart Staes (Groen), een van de auteurs van dit amendement, is tevreden met de 'sterke tekst' die het parlement heeft aangenomen, maar is absoluut niet opgezet met de voortvarendheid van de Commissie om de vraag de benoeming opnieuw te bekijken naast zich neer te leggen. 'Ik zou niet willen dat eender welke instelling dit over mijn beleid zegt. De Commissie moet beseffen dat er een verschil is tussen de werkelijke en de juridische wereld', zegt hij.

Tom Vandenkendelaere, die als CD&V'er tot de EVP-familie van Juncker (en Selmayr) behoort, zit verveeld met de hele zaak. 'Ik wilde een duidelijker boodschap aan de Commissie: heropen de procedure en begin terug van nul. Maar hiervoor was geen meerderheid in het halfrond.' Vandenkendelaere had liever een steviger reactie gezien. 'Het wordt tijd dat sommigen hier in Europa inzien dat dergelijke oude krokodillentruken niet meer thuishoren in de moderne politiek.'

Het Europees Parlement, dat woensdag een resolutie aannam over de controversiële 'flitsbenoeming' van Selmayr, heeft geen wettelijke basis gevonden om het ontslag van de Duitser te vragen. De Europese Commissie liet meteen weten dat het zijn benoeming dan ook niet zal intrekken.Selmayr was sinds 2014 de kabinetschef van Juncker. Tot veler verbazing, ook die van veel commissarissen, werd Selmayr op 21 februari in twee etappes tot de nieuwe secretaris-generaal van de Commissie benoemd. Meteen was hij de hoogste Europees ambtenaar. Het Europees Parlement trok de zaak naar zich toe. Het ondervroeg de bevoegde commissaris voor Personeelszaken Günther Oettinger over de kwestie en schreef een resolutie. In die tekst, die woensdag werd aangenomen, staat dat er geen juridische grond is om het ontslag van Selmayr te vragen. Het parlement vraagt de Commissie wel om de benoeming van Selmayr opnieuw te bekijken, 'om andere mogelijke kandidaten binnen het Europese ambtenarenapparaat de mogelijkheid te bieden om te solliciteren'. In de toekomst moeten ook open en transparante sollicitatieprocedures gehanteerd worden, luidt het. In een mededeling die meteen na de stemming werd verspreid, maakt commissaris Oettinger duidelijk dat de Commissie er niet aan denkt de benoeming van Selmayr in te trekken. Hij is tevreden dat de resolutie erkent dat elke Europese instelling autonoom beslist over haar organisatie en personeelsbeleid. 'Daarenboven stelt de resolutie correct dat de beslissing van de Commissie om haar nieuwe secretaris-generaal te benoemen niet ingetrokken kan worden en we zullen dat ook niet doen.'Niet alle parlementsleden zijn het eens met de analyse dat de juridische basis ontbreekt voor het verwijderen van Selmayr uit zijn functie van secretaris-generaal. Een amendement dat die stelling tegenspreekt, kreeg echter onvoldoende steun. Er was wel steun voor de vraag dat de Commissie zou 'erkennen dat deze procedure en de communicatie hierover tegenover de media, het parlement en de bevolking een negatieve impact hebben gehad op haar eigen reputatie'. Bart Staes (Groen), een van de auteurs van dit amendement, is tevreden met de 'sterke tekst' die het parlement heeft aangenomen, maar is absoluut niet opgezet met de voortvarendheid van de Commissie om de vraag de benoeming opnieuw te bekijken naast zich neer te leggen. 'Ik zou niet willen dat eender welke instelling dit over mijn beleid zegt. De Commissie moet beseffen dat er een verschil is tussen de werkelijke en de juridische wereld', zegt hij. Tom Vandenkendelaere, die als CD&V'er tot de EVP-familie van Juncker (en Selmayr) behoort, zit verveeld met de hele zaak. 'Ik wilde een duidelijker boodschap aan de Commissie: heropen de procedure en begin terug van nul. Maar hiervoor was geen meerderheid in het halfrond.' Vandenkendelaere had liever een steviger reactie gezien. 'Het wordt tijd dat sommigen hier in Europa inzien dat dergelijke oude krokodillentruken niet meer thuishoren in de moderne politiek.'