#CorruptionEurope: justitie vraagt opheffing immuniteit van Europarlementsleden Cozzolino en Tarabella

Marc Tarabella (links) en Andrea Cozzolino. © Belga

Het Europees Parlement kondigt aan dat voorzitster Roberta Metsola op vraag van de Belgische justitie een spoedprocedure heeft ingeleid voor de opheffing van de immuniteit van twee Europarlementsleden. Knack en Le Soir vernamen uit meerdere goedgeïnformeerde bronnen dat het gaat om de Italiaan Andrea Cozzolino en de Belg Marc Tarabella, beiden lid van de S&D-fractie.

In december onthulden Knack en Le Soir dat het federaal parket een onderzoek voert naar mogelijke corruptie in het Europees Parlement. Qatar en Marokko zouden cash geld en cadeaus hebben betaald om economische en politieke besluiten van het Europees Parlement te beïnvloeden.

Onder meer de ex-vicevoorzitster van het Europees Parlement Eva Kaili werd in dat kader gearresteerd en er vond ook een huiszoeking plaats bij Marc Tarabella. Die laatste ontkende ooit cash of cadeaus te hebben ontvangen.

Ook de naam van Andrea Cozzolino dook al eerder op in het dossier. Eind december reageerde hij dat hij ‘nooit betrokken is geweest bij corruptie’ en dat hij zich ter beschikking houdt van onderzoeksrechter Michel Claise.

Maandagnamiddag berichtte het Europees parlement dat voorzitter Metsola een ‘spoedprocedure’ heeft ingeleid voor de opheffing van de immuniteit van twee Europarlementsleden. Volgens onze info gaat het om Cozzolino en Tarabella. Ook persbureau Belga bevestigt dat.

‘Géén straffeloosheid’

‘De eerste procedurele stappen zijn gezet en de voorzitter zal het verzoek bij de eerst mogelijke gelegenheid op 16 januari in de plenaire vergadering bekendmaken’, aldus het Europees Parlement in een persbericht. ‘Het verzoek zal vervolgens worden voorgelegd aan de Commissie juridische zaken (JURI) voor een voorstel voor een besluit.’

‘Vanaf het allereerste moment heeft het Europees Parlement alles gedaan wat in zijn macht lag om te helpen bij onderzoeken en we zullen ervoor blijven zorgen dat er geen straffeloosheid zal zijn. De verantwoordelijken zullen dit Parlement aan de kant van de wet vinden. Corruptie mag niet lonen en wij zullen alles in het werk stellen om corruptie te bestrijden.’

Hoe gaat de procedure nu verder?

‘De Commissie juridische zaken (JURI) benoemt een rapporteur, de zaken worden gepresenteerd in een commissievergadering en er kan een hoorzitting plaatsvinden. Het ontwerpverslag wordt in JURI besproken en in stemming gebracht. De commissie neemt een aanbeveling aan die het hele parlement kan goed- of afkeuren. Alle immuniteitszaken worden met gesloten deuren behandeld.’

Vervolgens wordt de aanbeveling voorgelegd aan de plenaire vergadering van het Europees parlement.

Metsola heeft alle diensten en commissies verzocht ‘prioriteit te geven’ aan deze procedure, zodat ze uiterlijk op 13 februari 2023 kan worden afgerond.

Het Federaal parket geeft geen verdere commentaar.

De advocaat van Cozzolino wenst niet te reageren. Via Belga laat de advocaat van Tarabella weten dat Tarabella zich niet achter zijn immuniteit wenst te verschuilen en het voorstel tot ophef ondersteunt. ‘Hij heeft zelfs gevraagd om snel verhoord te worden om zich te kunnen verdedigen,’ klinkt het.

Partner Content