EU-landen sluiten principeakkoord over CO2-grenstaks

© iStock

De Europese ministers van Financiën hebben dinsdag principieel ingestemd met de invoering van een CO2-grenstaks. Die heffing moet de import taxeren van producten die in derde landen in klimaatonvriendelijke omstandigheden worden vervaardigd.

Het voorstel om een grenstaks in te voeren – een CBAM, carbon border adjustment mechanism, in EU-jargon – maakte vorig jaar deel uit van het ‘Fit for 55’-pakket van de Europese Commissie. Die uitgebreide set klimaatmaatregelen moet de Europese ambitie realiseren om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met minstens 55 procent terug te dringen.

Met de CO2-grenstaks wil de EU vermijden dat Europese bedrijven die zich aan strenge klimaatmaatregelen moeten houden uit de markt geprijsd worden door bedrijven van buiten de EU waar de CO2-normen minder streng zijn. Het moet derde landen ook aanmoedigen een prijskaartje op de uitstoot van broeikasgassen te plakken, zoals de EU dat doet met haar emissiehandelssysteem.

De EU-landen zijn nu overeengekomen dat ingevoerde producten uit zes specifieke sectoren heffingen opgelegd zullen krijgen: cement, aluminium, kunststoffen, elektriciteitsproductie, ijzer en staal.

De opbrengsten uit de verkoop van CBAM-certificaten zullen over enkele jaren in rekening worden gebracht als nieuwe “eigen middelen” voor de Europese begroting, maar daarvoor moet nog aparte wetgeving worden overeengekomen.

Partner Content