Vzw GRIP vecht hervorming Vlaams beleid voor mensen met een handicap aan

© LisaDeveltere
Peter Casteels

De vzw GRIP, mensenrechtenorganisatie van en voor personen met een handicap, vecht voor de Raad van State een hervorming van het Vlaams beleid voor mensen met een handicap aan. De regering-Jambon zal mensen die recht hebben op een persoonsvolgend budget minder geld geven dan eerder beloofd, zeggen ze.

Lynn Formesyn (GRIP): Op zich zijn de wachtlijsten voor een persoonsvolgend budget al een schending van de mensenrechten: mensen moeten veel te lang wachten op waar ze duidelijk wel recht op hebben. Maar het leek ons onbegonnen werk om daarover een procedure aan te spannen, dus beperken we ons tot een beslissing uit 2020. In dat jaar heeft de Vlaamse regering een nieuw instrument ingevoerd om te berekenen tot welke budgetcategorie mensen met een handicap behoren. Vroeger waren er 12 categorieën, nu zijn er 24. Net zoals bij de hervorming van het kindergeld kreeg iedereen die al op de wachtlijst stond van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap een brief waarin stond dat er voor hen niets veranderde. Nu blijkt dat mensen die op 1 januari 2021 – helaas – nog altijd op de wachtlijst stonden wél automatisch worden ingeschaald in het nieuwe systeem.

Wat betekent dat concreet voor hen?

Formesyn: Meer dan tienduizend mensen zullen minder geld krijgen dan hun oorspronkelijk was toegekend. Dat gaat vaak over duizenden euro’s per jaar. Wie een herziening wil krijgen, belandt per definitie weer achter in de wachtlijst. Die oorspronkelijke budgetten – vaak ook al te laag – zijn nochtans ingeschat op basis van plannen die mensen zorgvuldig moeten opstellen. Zij zullen dus niet de ondersteuning kunnen betalen waar ze wel op hadden gerekend, en bijvoorbeeld vele uren van persoonlijke assistentie missen.

Welzijnsminister Wouter Beke (CD&V) kon vorig jaar nochtans aankondigen dat meer mensen op de wachtlijst sneller zullen worden uitbetaald, en dat het budget toeneemt.

Formesyn: Er is gekozen om het budget dat voor de hele regeerperiode was uitgetrokken in één keer op te maken. Iedereen die daarna nog rekent op steun van de Vlaamse overheid, zal veel geluk moeten hebben. België moet zich normaal dit jaar in Genève verantwoorden tegenover de Verenigde Naties in verband met het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap. Ik heb de indruk dat dit een manoeuvre is om daar beter uit te komen. Iets meer mensen zullen dus weliswaar sneller maar minder uitbetaald krijgen dan waar ze oorspronkelijk recht op hadden. Ik vind het moeilijk om daar geen besparing in te zien.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content