Alles over Mark Elchardus

In zijn nieuwe boek Reset neemt Mark Elchardus de maat van de liberale democratie. De titel verraadt Elchardus' ambitie: hij wil bij zijn lezers de knop omdraaien en hen overtuigen van de positieve waarde van omstreden begrippen als identiteit en gemeenschap. Makkelijk is dat niet: 'Spreken over eigenheid lijkt voor de gemiddelde Vlaamse intellectueel nog altijd een vorm van romantisch gezwets.'

Paul Cliteur staat stil bij de negatieve connotatie die rond de term 'populisme' nog vaak heeft, en verwacht dat die binnen een aantal jaren verdwenen zal zijn.

Naar aanleiding van 'Het Grote Gelijk', georganiseerd door Knack en De Standaard, laten wedeze week vijf vooraanstaande opiniemakers aan het woord over de polarisering in de samenleving. Vandaag: Mark Elchardus. 'Ik kan niet praten met mensen die hun visie baseren op door god geopenbaarde waarheden. Dat heeft geen enkele zin.'