Hendrik Schoukens

Milieujurist verbonden aan de UGent, schepen voor Groen in Lennik

Hendrik Schoukens

Feedback of vragen?

Contacteer de auteur. Laat je naam, het betreffende artikel en jouw vraag na.

Opinie | België
'De Europese Natuurherstelwet sluit nauw aan bij het Vlaamse natuur- en milieubeleid. Alleen durft niemand dat luidop te zeggen'
Opinie | Politiek
'Als de uitzondering de regel dreigt te worden: geen carte blanche voor de groei van Brussels Airport'
'Ook het moeras verdient een prominente plaats in het verhaal van Vlaanderen'
Opinie | Politiek
'In 2023 wordt het buigen of barsten voor het Vlaams stikstofbeleid'
Opinie | België
'Stikstofakkoord vormt geen contractbreuk maar roept terecht een halt toe aan de politiek van de voldongen feiten'