Opvangcrisis: Fedasil pleit op korte termijn voor eenmalige uitstroom via OCMW’s

(Belga) Fedasil-topvrouw Fanny François pleit op korte termijn voor een eenmalig geforceerde uitstroom van asielzoekers uit de overvolle opvangcentra naar de OCMW’s, in een poging een nieuwe opvangcrisis te voorkomen. Dat moet gebeuren aan de hand van een goed en evenwichtig spreidingsplan, zo stelt ze voor in De Zondag.

De instroom van asielzoekers ligt momenteel veel hoger dan de uitstroom, waardoor de opvangcentra overvol zitten. “We zien nu dat er maandelijks 3.000 asielzoekers aankomen en 2.000 weer vertrekken”, legt François uit. Een groep van zowat 4.000 tot 5.000 mensen kan volgens François doorgestuurd worden naar de OCMW’s. Het zijn geen nieuwkomers, maar mensen die al zes tot negen maanden in opvangcentra zitten. OCMW’s kunnen die mensen dan helpen met maatschappelijke dienstverlening, wat in de praktijk neerkomt op financiële steun. “Het voordeel is dat zo’n spreidingsplan snel effect kan hebben.” Het spreidingsplan is ingeschreven in de wet. Daarnaast vraagt Fedasil de federale regering dringend structurele maatregelen te nemen, zoals het versnellen van de behandeling van een asieldossier en het stimuleren van kleinschalige opvang in individuele woonsten of lokale opvanginitiatieven. (VIM)

Partner Content