Hoge Gezondheidsraad wil dat mondmaskers verplicht worden in winkels

De Hoge Gezondheidsraad beveelt aan om het dragen van mondmaskers te verplichten in winkels. Dat is nodig “om de bescherming van klanten en verkopers te verbeteren”, zo zegt het wetenschappelijk adviesorgaan van de FOD Volksgezondheid donderdag.

Het gaat om een advies dat het College van de Hoge Gezondheidsraad op 1 juli opstelde. Dat beveelt het verplichten van mondmaskers in winkels aan ‘gezien de wetenschappelijke gegevens betreffende het nut van het dragen van een masker en de noodsituatie inzake de volksgezondheid’. ‘Een belangrijk deel van onze bevolking loopt een hoog risico op zware ziekte, invaliditeit of overlijden na het virus opgelopen te hebben’, benadrukt de raad. ‘Bovendien is het eveneens aangewezen de bevolking te beschermen tegen het soms onaangepast gedrag van sommige personen die weinig bekommerd zijn om hun eigen bescherming en die van anderen.’

De Hoge Gezondheidsraad benadrukt dat het dragen van een mondmasker de verspreiding van druppeltjes vermindert. ‘Dit beschermt dus de anderen en draagt bij tot de bescherming van zichzelf voor zover dat het masker gemanipuleerd, gebruikt en verwijderd wordt op een adequate wijze’, luidt het. ‘Het dragen van een masker herinnert de drager en zijn omgeving er ook aan dat het virus niet verdwenen is.’

Partner Content