Goed nieuws voor fraudeurs: de fiscus controleert minder

De banken trekken naar het Grondwettelijk Hof om de nieuwe wet tegen belastingfraude aan te vallen. De wet zegt dat ernstige, al dan niet georganiseerde fraude strafbaar is, en vraagt dat de banken zoiets zouden melden. Maar de banken zeggen dat er geen duidelijke criteria zijn voor wat ze moeten melden. Staatssecretaris voor Fraudebestrijding Crombez is boos: de banken willen duidelijk niet beter controleren, zegt hij. © BELGA
Thierry Denoël
Thierry Denoël Journalist Le Vif/L'Express

Fraudeurs zullen het graag horen : de fiscus besteedt minder tijd aan controles. Duizenden dossiers ontsnappen op die manier aan zijn waakzaamheid. Dat blijkt uit een verslag dat op het intranet van de FOD verscheen, al was het niet de bedoeling om deze informatie openbaar te maken.

Bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën worden de controles uitgevoerd door de fiscus gemeten in beschikbare werkdagen en gepresteerde dagen. Een verslag van het FOD toont aan dat dat de beschikbare werkdagen voor de BTW-controle en de controle van zelfstandigen, bedrijfsleiders en KMO-leiders tussen 2012 en 2013 sterk gedaald is. De afname varieert

per doelgroep tussen 7 en 22 procent. Die daling is hoofdzakelijk te wijten aan een verlaging van het aantal persoonsleden. Eind vorig jaar nog klaagden de vakbonden van de fiscale ambtenaren een verlaging van 10 procent op drie jaar tijd aan.

Georges Gilkinet (Ecolo) ondervroeg minister van Financiën Koen Geens (CD&V) over dit verslag. De christendemocraat probeerde zijn vragen niet te ontwijken en bevestigde de cijfers. Hij betreurde wel de publicatie van de gegevens en voegde er aan toe dat zijn bestuur het verlies aan personeel probeert op te vangen door de invoering van een nieuwe centrale selectie van de te controleren dossiers. Die laatste wordt echter hevig bekritiseerd door de ambtenaren.

Overvloed aan chefs

De cijfers die we konden inkijken geven aan dat voor diezelfde controles het aantal gepresteerde dagen in 2012 ver beneden de beschikbare dagen lag. Het komt er op neer dat de controlecentra slecht 70 procent van de beschikbare dagen opgebruiken. Hoewel alle cijfers nog niet up-to-date waren, lijkt het er toch op dat de trend dezelfde is als in 2013. Het tekort bedraagt 29.000 controledagen per jaar, wat – als je gemiddeld 5 dagen per dossier telt -neerkomt op een tekort van 5.800 dossiers (die dus niet gecontroleerd werden). Dat is niet te wijten aan het aantal dagen ziekteverlof die in de berekening van de beschikbare dagen zijn opgenomen (gemiddeld 10 dagen per agent). Waarschijnlijk gaat het eerder om een slechte planning van de fiscus. De overvloed aan chefs en souschefs bij Financiën is er waarschijnlijk ook niet vreemd aan. Die voeren immers zelf zeer weinig controles uit.

Verder onthult het verslag dat de opbrengst van de controles van grote bedrijven ook verminderd is vergeleken met de vorige jaren. Het is reeds bekend dat de grote ondernemingen in ons land al van een gunstig fiscaal regime genieten. Die vermindering wordt hier door Geens aan de reorganisatie van de sector toegeschreven: de drie nationale centra werden geschrapt in het belang van een centrum in Brussel, dat al werkzaam is, en verschillende regionale centra die nog gecreëerd moeten worden.

Juridische geschillen

En, zoals Georges Gilkinet benadrukt, is het opmerkelijk dat het verslag geen enkele cijfers over administratieve of juridische geschillen bevat en dat terwijl er niet minder dan 1.800 ambtenaren voor dat luik werken.

Partner Content