‘Minister Peeters, mantelzorgers verdienen nieuwe hoop, geen valse’

Federaal parlementslid voor Groen Anne Dedry aan het woord over het ‘ballonnetje’ van minister van Werk en vicepremier Kris Peeters dat pensioenopbouw ook mogelijk zou moeten zijn voor mantelzorgers: ‘Politieke spelletjes kunnen mantelzorgers missen als kiespijn.’

Op 23 juni, de dag van de mantelzorger, mensen die niet-beroepsmatig hulpbehoevenden – vaak familieleden – helpen, viel een verrassend voorstel uit de lucht. Een hoopvol signaal voor de nagenoeg 400.000 mantelzorgers in Vlaanderen die een job combineren met gratis zorg voor een naaste. Wie deeltijds werkt om zich over een ziek familielid te bekommeren, moet die zorgtijd kunnen laten meetellen bij de opbouw van zijn recht op een minimumpensioen.

Minister Peeters, mantelzorgers verdienen nieuwe hoop, geen valse.

Praat Kris Peeters de mantelzorgers naar de mond of is het hem echt menens? Het antwoord komten we te weten op de superministerraad sociale zaken. Mantelzorgers verdienen nieuwe hoop, geen valse.

Mantelzorgers vormen een essentiële schakel in het betaalbaar houden van de zorg en in het leven van de zorgbehoevenden die zij verzorgen.

Veel mantelzorgers kiezen er vandaag voor om minder of (tijdelijk) niet meer te werken. Voor hen is het de enige manier om de combinatie werk-mantelzorg leefbaar en haalbaar te houden.

In Vlaanderen gaat het om maar liefst 151.000 Vlamingen (2,3% van de Vlaamse bevolking en 17% van de Vlaamse mantelzorgers) die niet meer of minder werken om goede zorg te kunnen verlenen. Wanneer we de door Peeters bedoelde mantelzorgers becijferen die deeltijds gaan werken om te kunnen mantelzorgen, gaat het om ruim 80.000 personen. Groen is alvast een bondgenoot om de zorgen en noden van deze mantelzorgers ernstig te nemen.

Mantelzorgers leven niet boven hun stand

Wie zorgt er voor de mantelzorger? In mijn boek Zorg zonder naam pleit ik voor een betere omkadering. Daadkrachtige ondersteuning van de mantelzorgers is broodnodig. Mantelzorgers leven allesbehalve boven hun stand. Uit liefde voor hun naasten offeren ze veel op. Maar de politiek moet er wel voor zorgen dat ze niet de dupe worden van hun groot hart.

Er ligt al van 2015 een wetsvoorstel van Ecolo-Groen om mantelzorgers sociale rechten te laten opbouwen klaar in de Commissie Sociale Zaken.

Mantelzorgers ondersteunen door hen pensioenrechten te laten opbouwen is een positieve maatregel. Zeker voor vrouwen omdat het nog steeds vaker vrouwen zijn die hun carrière tijdelijk on hold zetten om zorg op te nemen voor een zieke partner, een kind met een handicap of hoogbejaarde ouders.

Groen is dan ook een bondgenoot om die regeling in te voeren. Er ligt trouwens al van 2015 een wetsvoorstel van Ecolo-Groen om mantelzorgers sociale rechten te laten opbouwen klaar in de Commissie Sociale Zaken. Minister Peeters zal de bespreking ervan nu alvast faciliteren en bespoedigen.

Onderzoek toont aan dat werkende mantelzorgers vaker uitvallen door ziekte dan hun collega’s die geen mantelzorger zijn. In Vlaanderen zouden dit naar schatting 13.600 werkende mantelzorgers zijn die langdurig – meer dan 2 weken – ziek worden door de mantelzorgbelasting.

En dat heeft een gevoelige impact op de ziekteverzekering: elke dag dat de mantelzorgers ziek zijn door de zorgbelasting, kost dit meer dan €600.000 in ziekteverzekering. Er is een groot terugverdieneffect en onzichtbare economische waarde van mantelzorg. Als je alle gratis uren laat vervangen door professionele verzorgers zou dat de maatschappij jaarlijks 11,38 miljard kosten. Alleen al in Vlaanderen.

Omkader de mantelzorger

Het geven van pensioenrechten aan deeltijds werkende mantelzorgers is een goed idee, op voorwaarde dat je de zelfstandigen niet vergeet, en dit niet beperkt in de tijd. Zolang de mantelzorgperiode duurt, bouw je dan logischerwijze pensioenrechten op. Maar minister Peeters koppelt aan zijn voorstel een maximum van 48 maanden. Waarom deze beperking in de tijd als we weten dat de gemiddelde periode van mantelzorg negen en niet vier jaar is?

Waarom deze beperking in de tijd als we weten dat de gemiddelde periode van mantelzorg negen en niet vier jaar is?

En mantelzorgers die hun job helemaal on hold zetten voor de zorg, moeten recht hebben op ongelimiteerd gemotiveerd tijdskrediet, zonder diezelfde beperking van vier jaar in de tijd.

Daarnaast moeten we ook mogelijkheden tot adempauze voorzien voor mantelzorgers. Zo worden mantelzorgers voldoende afgelost en bijgestaan door professionele zorgverleners of door vrijwilligers. Dit kunnen extra bedden voor kortverblijf zijn in woonzorgcentra en ziekenhuizen, de uitbouw van zorghotels, meer dagverzorgingscentra, oppas en gezinshulp aan huis.

Valse of nieuwe hoop voor de mantelzorger?

Elke initiatief dat de duizenden mantelzorgers ademruimte geeft, juichen we toe. Maar geef geen valse hoop aan een groep die het broodnodig heeft. Politieke spelletjes kunnen de mantelzorgers missen als kiespijn.

Heeft Minister Peeters zijn voorstel al overlegd met zijn collega’s, de minister van Pensioenen en de minister van Volksgezondheid ? Is er een draagvlak en eensgezindheid binnen de federale regering? Het antwoord zal snel duidelijk worden. Valse of nieuwe hoop: we weten het na de superministerraad sociale zaken deze zomer.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content