Kamer wil meer transparantie in gebruik van PFAS

Sint-Anna Linkeroever, deel van de Oosterweelverbinding, 2 april 2021. © Belga

In de Kamercommissie Leefmilieu is dinsdagvoormiddag een resolutie goedgekeurd waarin de regering wordt gevraagd om meer transparantie te verzekeren rond het gebruik van PFAS , de verzamelnaam voor duizenden synthetische stoffen waartoe ook PFOS behoort. De tekst ligt al sinds vorig jaar voor in het federaal parlement, maar is gezien de onrust over de vervuiling in Zwijndrecht plots erg actueel.

PFAS – perfluorinated alkylated substances – zijn een verzameling van zeker 4.700 synthetische stoffen die zo goed als onmogelijk af te breken zijn. Omdat ze water-, vet- en vuilafstotend zijn worden ze veelvuldig gebruikt in allerhande consumptieproducten. Denk maar aan bakpapier, braadpannen, regenkledij en bouwmaterialen. Hoe schadelijk de stof precies is voor mens en milieu is nog niet helemaal duidelijk, maar het is wel al vastgesteld dat de stof bij zowat iedereen terug te vinden is in het lichaam en dat er een link is met bepaalde gezondheidsrisico’s zoals een verhoogde kans op kanker, hoge cholesterol of groeistoornissen.

PS-Kamerlid Daniel Senesael bond de kat in oktober vorig jaar de bel aan in de Kamer met een voorstel van resolutie dat moet leiden tot meer Europees onderzoek naar PFAS en meer transparantie voor consumenten. Daarover werden de afgelopen maanden al verschillende hoorzittingen georganiseerd. Nu de vervuiling op en rond de site van chemiereus 3M in Zwijndrecht het nieuws beheerst, is de tekst van Senesael plots erg actueel. PFOS, de stof die verantwoordelijk is voor de vervuiling in Zwijndrecht, behoort tot de PFAS-familie.

Concreet vraagt de resolutie de regering om producenten te verplichten om alle relevante informatie weer te geven op de etiketten van producten met PFAS. Daarnaast zouden bedrijven die PFAS vervaardigen ‘geavanceerde toxicologische tests’ moeten uitvoeren en de chemische structuren van de gebruikte chemicaliën openbaar moeten maken. Tot slot vraagt de tekst de regering onder meer nog om de producentenaansprakelijkheid uit te breiden en om samen te werken met overheidsinstanties en bedrijven om openbare registers op te stellen met daarin alle PFAS-houdende producten.

Het voorstel van resolutie is dinsdagvoormiddag goedgekeurd in de Commissie Leefmilieu. De tekst kreeg groen licht van elke fractie, op PVDA na. Volgens Kamerlid Greet Daems gaat de resolutie niet ver genoeg, en is ze met een reeks amendementen van de PS-fractie zelfs nog afgezwakt in vergelijking met de initieel ingediende tekst. ‘Hiermee zet u een stap achteruit in plaats van vooruit’, wierp de extreemlinkse politica Senesael voor de voeten.

De Groen-Ecolo-fractie steunde de tekst, maar benadrukte wel dat het wat hen betreft slechts om een eerste stap gaat. ‘Het is belangrijk om op basis van verder onderzoek de vinger aan de pols te houden en bijkomende maatregelen te nemen om milieu en volksgezondheid te beschermen’, zei Groen-Kamerlid Kim Buyst. Vooruit-Kamerlid Kris Verduyckt is het daarmee eens. ‘Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, dat moet onze aanpak zijn. Ik denk dat dit het begin is van verder parlementair werk dat hier rond deze stoffen moet gebeuren.’ Het voorstel van resolutie verhuist nu naar de plenaire vergadering.

Partner Content