Digitalisering in een snel veranderende maatschappij

© Philips

In een wereld van snelle maatschappelijke veranderingen wordt ook de gezondheidssector met heel wat nieuwe uitdagingen geconfronteerd. Nieuwe technologieën helpen zorgverleners met verschillende van die tendensen om te gaan.

In een wereld van snelle maatschappelijke veranderingen wordt ook de gezondheidssector met heel wat nieuwe uitdagingen geconfronteerd. Nieuwe technologieën helpen zorgverleners met verschillende van die tendensen om te gaan.

Nu de generatie babyboomers stilaan een respectabele leeftijd bereikt, zal de vraag naar zorg de komende jaren sterk toenemen. Tegelijk ziet ook de sector zelf een pensioengolf op zich afkomen, wat het afstemmen van vraag en aanbod nog moeilijker zal maken. Maar daarnaast hangen hen nog heel wat andere uitdagingen boven het hoofd.

Nood aan duidelijke afspraken en informatie

Of ze nu meer voorkomen of beter worden gediagnosticeerd is niet helemaal duidelijk, maar feit is dat chronische aandoeningen en psychische klachten de jongste jaren aan een sterke opmars bezig zijn. Patiënten die hieraan lijden hebben nog meer behoefte aan duidelijke afspraken en een goede afstemming tussen de verschillende zorgverleners over bijvoorbeeld medicatie en behandelingen.

Patiënten worden ook mondiger en assertiever en gedragen zich meer als consumenten op de ‘gezondheidsmarkt’. Zij eisen dat zijzelf en niet de ziekte centraal staan en willen meer grip op hun medisch dossier. De trend van specialisatie leidt tot een fragmentering van de zorg en dus ook van kennis, waardoor de behoefte aan één centraal punt waar alle informatie samenkomt zowel voor patiënt als zorgverlener nog prangender wordt. In beide opzichten biedt het elektronisch patiëntendossier, dat niet alleen door zorgverleners maar ook door de patiënt bekeken kan worden, een goede oplossing. Zo zijn ze allebei steeds verzekerd van correcte patiënten- en ziektegegevens en een consistente opvolging.

Zo lang mogelijk thuis wonen

Naast de toenemende zorgvraag en de natuurlijke afvloeiing van personeel wordt de sector geconfronteerd met de stijgende gezondheidskosten, onder meer door de vergrijzing en technische vooruitgangen in de zorg. De Vlaamse overheid zet sterk in op ‘vermaatschappelijking van de zorg’, waarbij zorg meer wordt ingebed in het vertrouwde sociale netwerk van de patiënt. Dat betekent dat die zo lang mogelijk zelfstandig blijft en zorg en begeleiding aan huis krijgt. Nieuwe monitoringtechnieken en het elektronisch zorgsysteem blijken daarbij een nuttig hulpmiddel.

Heel wat technologieën dragen ook bij tot de besparing op gezondheidskosten. Zo kan de monitoring van patiëntenstromen en werkprocessen gelinkt worden aan intelligente plansystemen om het personeel zo efficiënt mogelijk in te zetten. De wildgroei aan scans, een andere grote kostenpost, kan worden teruggebracht dankzij het centrale patiëntendossier, maar ook door de kwaliteit van de scan zelf te digitaliseren en verbeteren. Dankzij de moderne visualisatietechnieken kan bovendien de ingreep zelf minder invasief worden gemaakt, waardoor de patiënt sneller recupereert en weer aan de slag kan.

Er zijn al heel wat oplossingen voorhanden, en er komen voortdurend nieuwe ontwikkelingen bij, waarbij de kost van de investering niet opweegt tegen de vele voordelen en besparing op lange termijn. Op die manier helpt de nieuwe technologie een gezondheidszorg te behouden op hoog niveau, maar tegen een lagere kost.

Barbara Vandenbussche

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content