Ehealth maakt veilige uitwisseling mogelijk

© iStock

De digitale uitwisseling van medische gegevens tussen zorgverleners onderling of tussen patiënt en zorgverlening maakt heel wat nieuwe toepassingen mogelijk. Maar de patiënt moet ook beschermd worden. Daarom heeft de overheid het eHealth-platform opgericht.

De digitale uitwisseling van medische gegevens tussen zorgverleners onderling of tussen patiënt en zorgverlening maakt heel wat nieuwe toepassingen mogelijk. Maar om die patiënt te beschermen moeten er voldoende waarborgen zijn op vlak van informatieveiligheid, bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het beroepsgeheim. Daarom heeft de overheid het eHealth-platform opgericht.

Binnen de gezondheidszorg worden verschillende elektronische netwerken ontwikkeld om de uitwisseling van die gegevens vlot maar veilig te laten gebeuren. Een voorbeeld hiervan is het hubs & metahub-systeem, waarmee ziekenhuisgeneesheren, huisartsen en specialisten bepaalde gezondheidsgegevens van hun patiënten met elkaar kunnen uitwisselen.

Een ander initiatief is Vitalink. Zorgverleners uit de eerste lijn, de rechtstreeks toegankelijke hulp zoals huisartsen, apotheker, tandarts, thuisverpleger enzovoort, zullen vanuit hun eigen elektronische patiëntendossier informatie kunnen overdragen naar een centrale databank om met de andere betrokken zorgverleners te kunnen delen. Daarnaast hebben de Belgische apothekers samen het Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD) opgericht, om informatie over medicijnengebruik uit te wisselen.

Digitale toestemming met elektronische identiteitskaart

Om de digitale uitwisseling van elektronische gegevens veilig te laten verlopen, kan elke burger digitaal toestemming geven of die toestemming intrekken. Het is ook mogelijk om bepaalde zorgverleners uit te sluiten van de toegang tot je gezondheidsgegevens en om de verschillende ’therapeutische relaties’ te beheren. Dat kan via eHealthConsent, een toepassing die zowel voor burgers bestemd is als voor artsen, zelfstandige verpleegkundigen en het administratief personeel van ziekenhuizen en ziekenfondsen.

Iedereen die over een elektronische identiteitskaart beschikt heeft toegang tot het eHealth-platform. Toch is de informatie over je gezondheid daar veilig, want de medische gegevens blijven opgeslagen bij de zorgverlener, terwijl de uitwisselingen worden versleuteld en beveiligd met behulp van de eID en certificaten. Wie inlogt op eHealthConsent, kan zelf aanduiden of hij toestemming verleent om gegevens uitwisselen of niet, de therapeutische relaties registreren, wijzigen of verwijderen, en de lijsten beheren met zorgverleners die hij wil uitsluiten.

Technisch gezien staat het eHealth-platform op punt, maar het moet nog meer bekendheid krijgen in de zorgsector en bij de patiënten. De doelstellingen die de overheid zich hiervoor stelt, zijn ambitieus: tegen eind 2015 wil ze 2,75 miljoen toestemmingen van burgers verzameld hebben.

Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

Barbara Vandenbussche

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content