Het erfgoedproject 'Vuur doet leven' wil de landelijke bakovens van de Vlaamse Ardennen nieuw leven inblazen. De voorbije decennia raakten die gemetselde bouwsels, destijds onvervreemdbaar deel van menige oude hoeve, in onbruik en de meeste verkeren nu in slechte staat. Het project ter herwa...