Het erfgoedproject 'Vuur doet leven' wil de landelijke bakovens van de Vlaamse Ardennen nieuw leven inblazen. De voorbije decennia raakten die gemetselde bouwsels, destijds onvervreemdbaar deel van menige oude hoeve, in onbruik en de meeste verkeren nu in slechte staat. Het project ter herwa...

Het erfgoedproject 'Vuur doet leven' wil de landelijke bakovens van de Vlaamse Ardennen nieuw leven inblazen. De voorbije decennia raakten die gemetselde bouwsels, destijds onvervreemdbaar deel van menige oude hoeve, in onbruik en de meeste verkeren nu in slechte staat. Het project ter herwaardering van hun erfgoedwaarde werd opgestart door Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen in samenwerking met Vorming-plus Vlaamse Ardennen-Dender en enkele andere partners. Alle nog bestaande bakovens van de streek werden intussen in kaart gebracht, met de bedoeling een netwerk met activiteiten te creëren, niet enkel gericht op restauratie, maar ook op gezamenlijk hergebruik in de lijn van de sociale functie die de ovens traditioneel hadden, met verkorting van de voedselketen als ecologische meerwaarde. Zes bakovens maken intussen deel uit van het netwerk. Onder leiding van ervaren bakoven-bouwers werden enkele ervan grondig gerenoveerd volgens de ambachtelijke bouwregels met afwisselend gebruik van kalk- en leemmortel, gemengd met varkenshaar, roggemeel en paar-denurine. Cursussen worden georganiseerd om het gebruik van de ovens aan te leren, waarbij het er op aan komt de afnemende hitte met verschillende opeenvolgende bereidingen optimaal te benutten zoals weleer. Op langere termijn zullen lokale landbouwers worden aangespoord opnieuw inheemse graansoorten te kweken, waardoor de broden streekproducten kunnen worden. https://www.rlva.be/vuur-doet-leven