Di Rupo moet nog 1,8 miljard vinden

Het federale kernkabinet moet nog 1,8 van de 2 miljard euro vinden om het begrotingstekort onder de 2,8 procent van het bbp te houden. In Wallonië werd 252 miljoen euro voor de eigen begroting gevonden.

De topministers zetten hun zoektocht voort naar de 2 miljard euro die nodig is om het begrotingstekort voor dit jaar binnen de perken te houden. Ze snijden het luik over de ontvangsten aan.

Premier Elio Di Rupo (PS), de zes vicepremiers en minister van Begroting Olivier Chastel (MR) zaten rond de tafel in de Lambermont, de ambtswoning van de eerste minister. Ze moeten op zoek naar 2 miljard euro om het begrotingstekort voor dit jaar te beperken tot 2,8 procent van het bbp.

Eerst namen ze de primaire uitgaven onder de loep, daarna werd onder andere gepraat over de usurperende bevoegdheden. Wat de primaire uitgaven betreft, lijkt zich een besparing tussen 50 en 100 miljoen euro af te tekenen. In het regeerakkoord werd dan weer afgesproken dat de federale overheid 250 miljoen euro aan uitgaven voor de usurperende bevoegdheden zou schrappen.

Fantoombevoegdheden

Usurperende bevoegdheden – sinds kort ook wel fantoombevoegdheden genoemd – zijn bevoegdheden die tot de gewesten en gemeenschappen horen, maar waarvoor de federale overheid nog uitgaven doet. In totaal zouden ze goed zijn voor 1,2 miljard euro. Het punt ligt moeilijk voor een aantal partijen, met name voor de PS en het CDH aan Franstalige kant.

Sociale zekerheid

Ook de sociale zekerheid passeerde de revue. Daar legden de bevoegde ministers – Werk, Pensioenen en Volksgezondheid – maatregelen voor die samen goed zouden zijn voor enkele honderden miljoenen euro’s.

Bevroren 1,3 miljard euro

De regering zal ook nog moeten beslissen wat ze doet met de 1,3 miljard euro aan uitgaven die enkele maanden terug werden bevroren om de Europese Commissie tevreden te stellen. Een van de oplossingen zou inhouden slechts de helft te “ontvriezen”, wat de oefening enigszins minder moeilijk zou maken.

Economische groei

Intussen rijst de vraag of de economische groei niet nog lager zal uitdraaien dan geschat. Een en ander zou betekenen dat een grotere provisie moet worden aangelegd. Sommige bronnen achter het raadzamer de begrotingscontrole af te sluiten met maatregelen ten belope van 2,3 miljard euro. Ook de discussie over de loonindexering zou nog latent aanwezig zijn.

Parallel met het verder gezette conclaaf buigen vier werkgroepen zich over de primaire uitgaven, gezondheidszorg, de sociale zekerheid en de invloed van de blokkering van de energieprijzen op de index. Het is niet uitgesloten dat het conclaaf later nog wordt voortgezet.

Franstalige ministers vinden 252 miljoen euro tijdens begrotingscontrole

De ministers van het Waals gewest en de Franse gemeenschap hebben hun begrotingsaanpassing ten belope van circa 252 miljoen euro afgerond. Ze maakten ook 25 miljoen euro vrij voor een indoortopsporthal in Louvain-la-Neuve.

De begrotingsaanpassing was nodig omdat de economische vooruitzichten een pak slechter zijn geworden. Zes maanden geleden gingen het Waalse gewest en de Franse gemeenschap nog uit van een groei van 1,6 procent, ondertussen moeten ze rekening houden met een zeer bescheiden groei van 0,1 procent.

Met de aanpassing willen de Franstalige regeringen op koers blijven om tegen 2015 hun budgetten in evenwicht te krijgen.

In de begrotingen is ook een provisie opgenomen van zowat 23 miljoen euro, als buffer voor het geval dat de economie uiteindelijk met 0,1 procent zou krimpen.

Marshallplan beschermd

Aan bepaalde uitgaven is niet geraakt, zei de minister van Begroting van beide entiteiten, André Antoine (CDH). Hij verwijst onder meer naar de automatische koppeling van de lonen aan de index. Ook de akkoorden in de non-profit, het openbaar ambt en het onderwijs worden gerespecteerd. “We hebben ook het onderwijs, het Marshallplan en de gemeenten beschermd.”

Ministers besparen

Het grootste deel van de inspanning komt van de ministers zelf. Zij zullen schrappen in niet-essentiële uitgaven zoals die voor studies en communicatie. Er werd ook geschoven met de planning van werkzaamheden waarvoor de nodige toelatingen nog niet binnen zijn.

Solidariteit met Brussel

Er werd voorts een “solidariteitsgebaar” gedaan richting Brussel: de Franse gemeenschap zal de 3,5 miljoen euro voor zijn rekening nemen die het Hoofdstedelijk Gewest tekort komt voor zijn leerlingenvervoer. (Belga/SD)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content