Buitengewone internaten verhuizen van Onderwijs naar Welzijn

Stad Tienen en directies Tiense scholen sturen samen brief naar ouders met richtlijnen © belga

21 buitengewone internaten die nu nog beheerd worden als onderwijsinstellingen zullen ondergebracht worden bij het beleidsdomein Welzijn. Dat hebben de ministers van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) en Welzijn Wouter Beke (CD&V) beslist.

Vlaanderen telt nog 21 buitengewone internaten voor kinderen en jongeren die extra zorg nodig hebben. Concreet gaat het om het Koninklijk Werk Ibis, het Tehuis voor Bijzondere Jeugdzorg De Rijzende Ster van het Gemeenschapsonderwijs (GO!) en de 19 medisch-pedagogisch instituten (MPIGO’s) van het GO!.

Omdat ze onder Onderwijs vallen, krijgen de internaten minder middelen dan welzijnsinstellingen die soortgelijke zorg moeten bieden. Het gaat om een situatie die 30 jaar geleden is ontstaan toen sommige voorzieningen wel en andere voorzieningen niet overgingen naar het beleidsdomein Welzijn.

In die 30 jaar zijn zowel het onderwijs als het welzijnslandschap ingrijpend veranderd. Zorgvragen worden complexer en daarom is het volgens ministers Weyts en Beke ook beter om de 21 internaten over te hevelen van Onderwijs naar Welzijn.

De overdracht zal gefaseerd verlopen. Zo komt er volgend jaar een zorgzwaartemeting die in kaart moet brengen welke zorgnoden elke leerling precies nodig heeft. Het huidige budget van ongeveer 25 miljoen euro per jaar verhuist ook mee, maar vanuit Welzijn zal er 15 tot 30 miljoen extra geïnvesteerd worden, een bedrag dat onder meer afhankelijk is van de inschaling van de zorgnoden.

Ministers Weyts en Beke willen de hele operatie nog deze regeerperiode afronden, al zal de overdracht wel ‘behoedzaam, gefaseerd en met respect voor alle betrokkenen verlopen’. Volgens ministers Weyts en Beke krijgen de betrokken internaten en leerlingen met de overdracht ‘eindelijk waar ze recht op hebben’ en wordt met de ingreep ‘na meer dan 30 jaar een historisch ontstane situatie rechtgezet’.

Partner Content