Beke blijft voorzitter van CD&V, al maakte hij eerder wel duidelijk dat hij zich wellicht niet meer opnieuw kandidaat zal stellen.

De Limburger zal echter niet de functie van vicepremier bekleden. Die titel verschuift naar Koen Geens, de minister van Justitie.

'CD&V heeft besloten dat voorzitter Wouter Beke federaal minister van Werk, Economie en Consumentenzaken, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking, wordt', aldus een persbericht van de partij.

CD&V benadrukt dat Beke de partij blijft leiden en de regeringsonderhandelingen zal voeren. 'De Vlaamse en federale gesprekken worden verder geleid door Hilde Crevits en Wouter Beke. Hij blijft de partijorganisatie verder leiden tot er een nieuwe voorzitter is in het najaar. De procedure wordt hiervoor in september opgestart. De werkgroep die de verkiezingsuitslag analyseert zal bekijken hoe de organisatie van de verkiezingen best verloopt.'

'Dit is een tijdelijke oplossing om de continuïteit te garanderen. We hopen dat er snel nieuwe regeringen worden gevormd, al dan niet met CD&V erbij', zei Beke op een persmoment achteraf.

In het najaar kiest CD&V een nieuwe voorzitter. Beke bevestigt dat hij zeker geen kandidaat zal zijn om zichzelf in die functie op te volgen.

Open VLD-vicepremier Alexander De Croo verwelkomde zijn nieuwe collega met een tweet.

Vroeger dan verwacht

Hoewel hij nog altijd maar 44 jaar is, heeft Beke al een lang parcours achter de rug. Zijn eerste stappen in de politiek zette hij in 2001, toen hij voor het eerst verkozen werd in de gemeenteraad van Leopoldsburg. Enkele jaren later schopte hij het tot schepen en sinds 2013 mag hij zich burgemeester van de Limburgse provincie noemen.

Nationaal kwam hij sinds 2003 in beeld, tijdens de paarse jaren, toen CD&V op de oppositiebanken was belang. Hij werd ondervoorzitter van de partij en senator, maar trad vooral op de voorgrond als de huisideoloog van de christendemocraten. Daarin nam hij onder meer de ethische hervormingen van de paars(-groen)e regeringen onder vuur.

Enkele jaren later werd Beke tweemaal interimvoorzitter: in 2008 als opvolger van Etienne Schouppe en in 2010 als opvolger van Thyssen. Dat jaar stelde hij zich ook effectief kandidaat voor het voorzitterschap. Hij kreeg bijna 99 procent van de stemmen. Hetzelfde kunstje herhaalde hij in 2013 én in 2016. Bij de voorzittersverkiezingen van eind dit jaar zal hij geen kandidaat zijn.

Dat laatste heeft te maken met de slechte verkiezingen van 26 mei, waarbij de partij een pak zetels kwijtspeelde. Het resultaat was een grote teleurstelling voor Beke zelf, die aangaf dat hij de partij liever op 20 procent had achtergelaten. Zelf haalde Beke nog 46.940 voorkeurstemmen op de Limburgse Kamerlijst, maar zijn partij speelde wel een Kamerzetel kwijt in die provincie.

Bij eerdere verkiezingen was CD&V er telkens in geslaagd het marktleiderschap op lokaal niveau in handen te houden en bij de federale en Vlaamse verkiezingen overeind te blijven. Dat laatste was bijvoorbeeld het geval in 2014, na de regering-Di Rupo waar CD&V deel van uitmaakte. Beke had toen zelf onderhandeld over de zesde staatshervorming - bekend als het Vlinderakkoord - met daarin de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde.

De forse achteruitgang bij de laatste verkiezingen kwam als een verrassing, al gaven peilingen kort voor de stembusslag wel aan dat de partij niet op haar lauweren mocht rusten.

Over Beke werd gefluisterd dat hij wellicht zelf voor het eerst zijn kans zou wagen in een volgende regering. Wanneer die er komt, is koffiedik kijken. Beke zelf wordt nu alvast minister, vroeger dan hij zelf had gedacht.