Open VLD wil enkel nog bijdrage van 25 procent voor gepensioneerde die bijverdient

Egber Lachaert op congres Liberaal Vuur op 23 april 2022. © Belga

Als het van Open VLD afhangt, moet voor gepensioneerden die bijverdienen enkel een bevrijdende bijdrage van 25 procent gelden op hun extra inkomsten. Vandaag aarzelen gepensioneerden immers om nog enkele dagen per week aan de slag te gaan, uit schrik dat ze er te weinig aan over te houden, “en dat terwijl de arbeidsmarkt in brand staat”, verklaarde partijvoorzitter Egbert Lachaert zaterdag aan het slot van een congresdag in Leuven.

De Vlaamse liberalen organiseren dit jaar vier congressen onder de naam Liberaal Vuur over verschillende thema’s. Volgend jaar moeten die uitmonden in een groot partijcongres. Op de agenda van het tweede congres in Leuven stond het thema Economie.

Een concrete stelling die groen licht kreeg van de leden, houdt in dat bruggepensioneerden voortaan enkel nog een bevrijdende bijdrage betalen van 25 procent op hun bijverdienste, in plaats van de volle pot. En voor wie werkt moet de prijs van kinderopvang “substantieel” naar omlaag, ook voor de middeninkomens. Want de prijs voor kinderopvang speelt volgens de liberalen vandaag immers een rol bij de afweging om al dan niet te gaan werken.

Open Vld wil ook het kopen van een woning een duw in de rug geven. “Wie vandaag jong is en geen steun krijgt, begin er maar aan”, lichtte voorzitter Lachaert toe. Het is gewoon te duur, maar de regels zijn ook te complex.  

Daarom gaat de partij voor nul procent registratierechten en geen hypotheekrechten meer voor de enige woning. Een versoepeling van de vergunningen moet het dan weer mogelijk maken komaf te maken met de onbenutte ruimte, onder meer door hoger te mogen bouwen. “De regels zitten te veel vast in een ruimtelijke ordening van de middeleeuwen”, aldus Lachaert. “In de dorpskern mag je niet hoger bouwen dan de kerktoren en in de steden mag je niet hoger gaan dan de kathedraal. Dus worden in Vlaanderen alle ruimtes bezet.” Vandaar dus ook het pleidooi voor regelluwe zones.

Een opvallende stelling is die van de negatieve inkomstenbelasting. Daarin valt een rits uitkeringen die erop gericht zijn een inkomen te waarborgen weg, maar komt er een mechanisme dat een inkomen garandeert. Onder een bepaald inkomen, krijg je daardoor een bijpassing. Die smelt weg naarmate je meer verdient.

Indien iemand na twee jaar nog werkzoekend is, moet er een activeringstraject worden opgestart naar een knelpuntberoep, luidt een andere stelling. Indien de bevoegde instellingen en gewesten onvoldoende resultaat boeken, moeten ze daar financiële gevolgen van voelen. En indien de VDAB na twee jaar niet tot resultaat komt, wordt gekeken naar een andere aanpak met een rol voor de steden en gemeenten.

Tot slot waren er nog evergreens als langere openingsuren en vrije loonsonderhandelingen op het niveau van de ondernemingen, in plaats van het huidige centrale model. Lachaert merkte daarbij op dat onder meer de PS op dat vlak nog een beeld heeft uit de negentiende en twintigste eeuw, waar de werkgever en het personeel elkaars vijanden zijn. “Dat is niet meer de wereld van vandaag”, aldus nog Lachaert.

Partner Content