Ongeziene situaties in het onderwijs: scholen schrappen examens door lerarentekort 

Het lerarentekort leidt tot ongeziene situaties in het onderwijs. © getty

In sommige scholen zullen de examenroosters van leerlingen en de klassenraden er anders uitzien, bericht De Standaard woensdag.

De krant citeert de directeurs van verschillende scholen. Door het lerarentekort hebben sommige klassen er amper les gehad voor bepaalde vakken.

Een vak examineren dat niet of nauwelijks is gegeven, is moeilijk.

Bram Wellens, directeur

‘Als de leerstof niet gegeven is, kun je ook het examen niet doen’, zegt Bram Wellens, directeur van het Stedelijk Lyceum Olympiade in Antwerpen, in de krant. ‘Al enkele jaren zien we dat scholen examens moeten afgelasten omdat leerlingen een vak het hele trimester nauwelijks hebben gekregen’, klinkt het bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen. ‘Het fenomeen blijft beperkt, maar wordt wel elk jaar nijpender. Scholen zijn creatief en leraren zoeken naar oplossingen, maar een vak examineren dat niet of nauwelijks is gegeven, is moeilijk.’

De Standaard wijst erop dat de situatie ook de klassenraden er niet eenvoudiger op maakt. ‘We gaan rekening moeten houden met het lerarentekort bij de beoordeling’, zegt Myriam Devriendt, directeur van Prizma in Izegem. De ongerustheid die leeft in scholen resoneert ook bij ouders. ‘We krijgen klachtenbrieven over het lerarentekort’, zegt afgevaardigd bestuurder van het GO!, Koen Pelleriaux. ‘Het blijft anekdotisch, maar het aantal dramatische verhalen neemt wel toe. Dat er kinderen van school veranderen omdat er in de andere school wél een leerkracht Latijn is: dat is toch pijnlijk?’

Partner Content