'We zetten zeer actief in op het vergroten en verbinden van de bestaande groen- en natuurgebieden in de riviervalleien en bosgebieden rond Mechelen tot één aaneengesloten natuurgebied waar mensen heel welkom zijn', klinkt het in de mededeling.

Een aantal barrières zouden op termijn weggenomen worden door de aanleg van verbindingen en ecoducten. 'Tijdens de volgende beleidsperiode realiseren we in samenwerking met de terreinbeherende organisaties minstens 200 hectare nieuwe natuur in het gebied. We willen in die periode minstens één belangrijke barrière opheffen', klinkt het ambitieus.

De stadslijst wil ook een onthaalcentrum bouwen en denkt zo'n 100.000 bezoekers per jaar te mogen verwelkomen. Het gebied zou verschillende toegangspoorten krijgen.

Natuurhoofdstad

De ambitie is om Mechelen uit te bouwen tot dé natuurhoofdstad van Vlaanderen. 'Verspreid over het gebied investeren we in aantrekkelijke bezoekersinfrastructuur zoals waarnemingshutten, yogaplatforms, picknickplekken en hangbruggen. Op de randen van dit natuurpark kan er ruimte zijn voor duurzame lokale landbouw.'

De stadslijst meent dat dit natuurpark voor de nodige zuurstof zal zorgen en Mechelaars en bezoekers eveneens stilte en rust kan geven. 'Het Nationaal Park wordt eveneens een speerpunt in de realisatie van onze hoge klimaatambities. Het natuurgebied zal zorgen voor de nodige zuurstof en afkoeling voor de stad en voor opslag van de CO2.

'Met de klimaatverandering hebben we een snelgroeiende, hoge nood aan buffering van het regenwater, om zowel droogte als waterovervloed te counteren. Het Nationaal Park zal dit regenwater met graagte opvangen. Ons Nationaal Park wordt zo meteen ook dé Mechelse garantie tegen overstromingen van de stad en de woongebieden', besluiten de leden van de stadslijst.

'We zetten zeer actief in op het vergroten en verbinden van de bestaande groen- en natuurgebieden in de riviervalleien en bosgebieden rond Mechelen tot één aaneengesloten natuurgebied waar mensen heel welkom zijn', klinkt het in de mededeling. Een aantal barrières zouden op termijn weggenomen worden door de aanleg van verbindingen en ecoducten. 'Tijdens de volgende beleidsperiode realiseren we in samenwerking met de terreinbeherende organisaties minstens 200 hectare nieuwe natuur in het gebied. We willen in die periode minstens één belangrijke barrière opheffen', klinkt het ambitieus. De stadslijst wil ook een onthaalcentrum bouwen en denkt zo'n 100.000 bezoekers per jaar te mogen verwelkomen. Het gebied zou verschillende toegangspoorten krijgen. De ambitie is om Mechelen uit te bouwen tot dé natuurhoofdstad van Vlaanderen. 'Verspreid over het gebied investeren we in aantrekkelijke bezoekersinfrastructuur zoals waarnemingshutten, yogaplatforms, picknickplekken en hangbruggen. Op de randen van dit natuurpark kan er ruimte zijn voor duurzame lokale landbouw.' De stadslijst meent dat dit natuurpark voor de nodige zuurstof zal zorgen en Mechelaars en bezoekers eveneens stilte en rust kan geven. 'Het Nationaal Park wordt eveneens een speerpunt in de realisatie van onze hoge klimaatambities. Het natuurgebied zal zorgen voor de nodige zuurstof en afkoeling voor de stad en voor opslag van de CO2. 'Met de klimaatverandering hebben we een snelgroeiende, hoge nood aan buffering van het regenwater, om zowel droogte als waterovervloed te counteren. Het Nationaal Park zal dit regenwater met graagte opvangen. Ons Nationaal Park wordt zo meteen ook dé Mechelse garantie tegen overstromingen van de stad en de woongebieden', besluiten de leden van de stadslijst.