Extra onderzoeken op til rond loodwaarden van kinderen in Hoboken

Umicore in Hoboken, Antwerpen, in 2013 © Belga

300 kleuters uit de verdere omgeving van de Umicore-site in Hoboken zullen dit jaar nog een onderzoek naar lood-in-bloedwaarden ondergaan, naast de bestaande onderzoeken die gebeuren in de onmiddellijke buurt van Umicore. Verschillende overheidsniveaus engageren zich bovendien samen met Umicore ook om een uitgebreid biomonitoringsonderzoek uit te voeren dat speurt naar lood, cadmium en arseen in het bloed en de urine van kinderen tussen 14 en 15 jaar.

De onderzoeken komen er omdat de loodwaarden bij heel wat kinderen in de Hobokense wijken Moretusburg en Hertogvelden ondanks tal van maatregelen die Umicore door de jaren heen nam alarmerend blijven. ‘Over de jaren heen dalen de gemiddelde loodwaarden in het bloed’, klinkt het bij de stad Antwerpen. ‘Toch blijft de gemiddelde loodwaarde bij kinderen die dichter bij Umicore wonen, hoger dan bij kinderen die verder van de site wonen. Daarom blijven alle betrokkenen maatregelen nemen om de impact van zware metalen op de buurt zo klein mogelijk te houden, en komen er extra onderzoeken.’

Umicore besteedt elk jaar 25 miljoen euro aan milieuverbeteringen en nam al maatregelen zoals het uitstellen van bepaalde activiteiten op dagen met veel wind, het besproeien van wegen, het overdekt opslaan van grondstoffen en de aanleg van een groene bufferzone rond het bedrijfsterrein. Directe omwonenden kregen bovendien het voorstel om hun woning te verkopen, zodat ze zelf uit de risicozone kunnen vertrekken en er een extra buffer kan worden aangelegd. In de omgevingsvergunning van het bedrijf staan voor de komende jaren ook voorwaarden rond de uitstoot van zware metalen, het behalen van luchtkwaliteitsnormen en maximale loodwaarden in het bloed.

De Antwerpse afdeling van Groen stelt in een reactie dat ‘waakzaamheid geboden blijft’ bij de loodwaarden van kinderen in de buurt. ‘De gemiddelde lood-in-bloedwaarde is niet meer gedaald en is nog steeds hoger dan de laagste meting in 2019, ondanks het feit dat er al heel wat kinderen uit de meest nabije zone zijn weggetrokken’, zegt gemeenteraadslid Ilse Van Dienderen. ‘Bij de laatste metingen zagen we slechte resultaten tot twee kilometer buiten de fabriek. Groen dringt al twee jaar aan op metingen in een ruimere veiligheidszone.’

Partner Content