Economische migratie en studentenmigratie opnieuw in de lift in 2021

© Getty Images

De economische migratie en studentenmigratie zat vorig jaar, na coronajaar 2020, opnieuw in de lift. Dat blijkt dinsdag uit het jaarverslag van Myria, het Federaal Migratiecentrum.

Zo zijn er in 2021 5.556 visa lang verblijf afgeleverd aan onderdanen van derde landen om professionele redenen. Het gaat om 23 procent meer dan in 2020. Bijna een kwart van de visa ging naar Indiërs. Daarnaast steeg ook het aantal toelatingen tot arbeid. De stijging (+47 procent) concentreert zich vooral in het Vlaamse Gewest, waar 6.127 eerste toelatingen tot arbeid aan werknemers uit derde landen zijn uitgereikt. Daarnaast werden vorig jaar 254.724 personen naar België gedetacheerd, het overgrote merendeel van hen als werknemer. Door de lichte stijging (+6 procent) is dat cijfer weer op hetzelfde niveau als voor de coronapandemie. “Detacheringen kaderen in het vrij verkeer van diensten, waarbij personen die in een bepaalde EU-lidstaat werken, naar een andere lidstaat kunnen worden gedetacheerd door hun werkgever die daar een dienstenovereenkomst uitvoert”, zo legt de organisatie uit.

Ook de cijfers over studentenmigratie vertonen een stijgende trend. Zo werden er 10.767 visa lang verblijf toegekend, goed voor een stijging met 59 procent ten opzichte van 2020. “Kameroeners blijven de voornaamste begunstigden van dat type visum”, klink het. Hierna volgen Chinezen, Marokkanen en Indiërs. Wel werden er 29 procent minder eerste verblijfstitels toegekend om studieredenen aan in het buitenland geboren vreemdelingen. Het aantal, 9.858, is nog nooit zo laag geweest.

Deze cijfers benadrukken het economische herstel na de impact van de coronapandemie: de vraag naar arbeidskrachten neemt toe, en alsmaar vaker kunnen vacatures niet worden ingevuld met de beschikbare profielen op de bestaande arbeidsmarkt in België.

Myria hekelt wel dat gezinsleden van derdelands studenten geen toegang krijgen tot de arbeidsmarkt. “Als die personen uit het kerngezin wel toegang krijgen, zouden zij actief kunnen bijdragen aan de samenleving en financieel minder afhankelijk zijn van de student”, klinkt het. Daarnaast zou dat België aantrekkelijk maken als gastland voor internationale studenten en integratie bevorderen, zegt de organisatie.

Daarnaast pleit Myria er ook voor dat de rechten van werknemers, ook al verblijven ze hier illegaal, gerespecteerd moeten worden. Dat is momenteel niet altijd het geval, zo was er onlangs het schandaal rond vermeende mensenhandel op de bouwwerf van chemiebedrijf Borrealis. Bovendien speelt bij deze werknemers een enorme angst om vastgehouden te worden. Daarom pleit Myria er onder andere voor dat andere actoren de bevoegdheid krijgen om onbetaalde lonen te recupereren die verschuldigd zijn aan deze werknemers.

Partner Content